1/3 van algemene ziekenhuizen in het rood

Actuality
V.C./P.S.

Ruim een AZ op de drie (32 op 91) draaide in 2015 met een negatief courant resultaat. Dat zijn er zeven meer dan het jaar voordien. Globaal verergert dus de financiële toestand van de Belgische ziekenhuizen. De Maha-studie  2016, afgelopen vrijdag voorgesteld aan de ziekenhuisbestuurders, wijst op een duidelijke verslechtering van de winstmarge (courant resultaat). Die valt gemiddeld onder de 1%-drempel van de omzet.

Zorgnet-Icuro: 50 miljoen besparen = 850 banen minder

Actuality
P.S.

De Belgische ziekenhuizen krijgen vanaf 2017 een structurele besparing in de maag gesplitst van ruim 52 miljoen euro. Maar "verder besparen zonder fundamentele hervorming zal nog meer ziekenhuizen in de rode cijfers duwen en leiden tot jobverlies", reageert de sector. "Bovendien hypothekeert het ook de uitbouw van netwerken, die juist in een opstartfase nood hebben aan financiële stabiliteit."

Als het in de bouw goed gaat... gaat het overal goed

Actuality
V.C./P.S.

Goed nieuws voor de ondernemers, de architectenbureaus en de fabrikanten van medische apparatuur: de algemene ziekenhuizen blijven investeren in dezelfde mate als 2014: met ongeveer 1,4 miljard in 2015.

Combi-test: 64% van de ziekenhuizen respecteren 3 criteria

Actuality
V.C./P.S.

Ruim één algemeen ziekenhuis op de vijf respecteert minstens drie van de vier financiële basiscriteria niet van de Combi-test uit de Maha-studie.

Reactie op MAHA: Brussel vreest schrapping 1.000 bedden

Actuality
P.S.

Didier Gosuin (Défi), Gezondheidsminister voor Brussel, sprak bij de voorstelling van de MAHA-studie gisteren zijn vrees uit voor een inkrimping van het Brusselse ziekenhuisbeddenbestand met 1.000 eenheden.

De ziekte van Alzheimer: een uitdaging voor de maatschappij en de volksgezondheid

Actuality

De ziekte van Alzheimer is vooral leeftijdsgebonden en vormt een ware uitdaging op het vlak van volksgezondheid, zeker omdat de levensverwachting in onze maatschappij hoog is. Alzheimer, de bekendste van alle neurodegeneratieve ziekten, treft 2 tot 4% van de 65-plussers en 15% van de 80-plussers. In België komt dat neer op ongeveer 85.000 personen. Door een trage degeneratie van de neuronen, worden Alzheimerpatiënten getroffen door geheugenproblemen, stoornissen van de uitvoerende functies en van de oriëntatie in tijd en ruimte. Het leidt tot een geleidelijk verlies van de cognitieve functies en de autonomie. Vandaag bestaan er doeltreffende behandelingen om de cognitieve symptomen te verbeteren. Bovendien zet een betere kennis van de ziekte en de ontwikkeling van vroege diagnosetechnieken de deur open voor nieuwe therapeutische strategieën, meer specifiek in het innovatieve domein van de immunotherapie.