Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt ook oog voor naleving coronamaatregelen

Sinds gisteren is de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan van kracht. In deze coronatijden roept het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op een evenwicht te zoeken tussen de algemene hitte-aanbevelingen en de maatregelen om de verspreiding van het nog altijd aanwezige coronavirus tegen te gaan.

De waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan houdt een reeks (bekende) adviezen in om mensen te beschermen tegen de zon en hitte. Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor de anderen. Het algemeen advies blijft: voldoende water drinken, hou jezelf en je huis koel. De voorspelde hoge temperaturen vragen vooral kinderen en ouderen extra aandacht om eventuele gezondheidsrisico's tegen te gaan.

Op de website www.warmedagen.be worden de algemene tips gebundeld en is er tegelijk oog voor de naleving van de coronamaatregelen. De corona-epidemie stelt ons voor nieuwe uitdagingen tijdens warmteperiodes. Wie in eigen huis geen koelte vindt, zoekt die best niet op onder de bomen in openbare parken waar veel volk samenkomt. Afstand houden geldt ook in hitteperioden.

De openbare drinkwaterfonteintjes die vorige zomers werden aangeraden om een slok water te drinken, zijn tegen dezelfde achtergrond niet evident. Leidingwater is goed beschermd tegen het nieuwe coronavirus en dus veilig om te drinken, maar de oppervlakken rond de fontein, inclusief de tuit en de knop/hendel, kunnen een risico voor overdracht van het nieuwe coronavirus inhouden. Een besmet persoon kan immers virusdeeltjes op de contactoppervlakken van het drinkwaterfonteintje achterlaten, die onder bepaalde omstandigheden op deze oppervlakken kunnen overleven, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dit jaar moet er verder extra aandacht zijn voor personen die verzwakt zijn door COVID-19. Zij kunnen extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten. Personen met hittestress kunnen dan weer extra kwetsbaar zijn voor het SARS-CoV-2-virus. Het gebruik van bepaalde medicatie kan personen ook extra kwetsbaar maken voor warmte dan werd verwacht.

Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen, ontvangen een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte.

België werd vorig jaar geconfronteerd met drie hittegolven (21 juni-2 juli, 19-27 juli en 23-29 augustus), wat volgens berekeningen van Sciensano resulteerde in 716 meer overlijdens dan verwacht.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.