Orde Antwerpen legt veelomvattende probleempuzzel

Morgen buigt de Orde van Antwerpen zich over een rijtje problemen waar het geregeld fout loopt in onze gezondheidszorg. “Qua financiering was er het recente faillissement van een RVT en zitten 27 ziekenhuizen in de rats. Geneesmiddelen worden niet terugbetaald, er is de ‘cuf off’-budgettering voor raadplegingen bij psychologen, enzovoorts.” Voorzitter Christel De Pooter geeft een overzicht.

“Artsen en verzekeringstegemoetkoming: een puzzel … “

“Een bedreiging voor verzekerden, artsen en maatschappij?”

Dat is de vlag van het symposium die een hele brede lading dekt. Want we mogen dan al internationaal een vijfde plaats halen met ons systeem, daarnaast is er een evolutie aan de gang die we liefst met argusogen volgen. Met een beperkt budget moeten we immers de toenemende vraag beantwoorden terwijl sommige ontwikkelingen intussen als stoorzender kunnen werken: de vergrijzende bevolking, dure technologie, steeds duurdere geneesmiddelen, meer mondigheid en kennis bij de patiënten, de samenleving die juridiseert én het beroep dat toenemend commercialiseert.

Allemaal dus stukjes van een ingewikkelde puzzel die geregeld hiaten vertoont. Een niet-exhaustief lijstje:

·      verzekerden die verloren lopen in een administratieve mallemolen,

·      overlappende bevoegdheden met tal van nutteloze procedures en prestaties,

·      guniformiteit noch consistentie in beslissingen van artsen in diverse sectoren,

·      versnippering van kennis en expertise,

·      weinig of geen wetenschappelijk onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde,

·      heterogene opleiding van verzekeringsartsen met vage (professionele) erkenning…

Deontologie

Het gaat dus om een waaier van knelpunten waarvan de rode draad vaak deontologisch is. Denk aan de garantie op (gemeenschappelijk/gedeeld) beroepsgeheim, correcte gegevensopslag, maar ook de niet altijd duidelijke rol van een aantal artsen of functies: de adviserend arts, de controlerend arts (voor gewaarborgd loon), de raadgevende artsen in tal van domeinen en private verzekeringen, de ambtenaar arts-inspecteur, de gerechtelijke medische experts. Hoe verhouden zij allen zich deontologisch tot de behandelend arts? En waar staan de patiënt en zijn dossier?

Tal van vragen waarop hopelijk heel wat antwoorden volgen op het symposium waarop u van harte uitgenodigd bent.

Praktische info:

  • zaterdag 30 maart 2019 van 09u00 tot 13u00,
  • aula T.103
  • Campus Groenenborger Universiteit Antwerpen

Info over het programma vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.