Euthanasieproces - "Mijn naam besmeurd door obsessie Van Steenbrugge" (René Stockman)

"Als gewone burger aanvaard ik niet dat door de obsessie van een advocaat mijn naam lasterlijk wordt besmeurd, zowel voor als tijdens als na het proces-Nys." Dat stelt René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde die advocaat Walter Van Steenbrugge rechtstreeks dagvaardde, in een opiniestuk in De Standaard. "Ik ben er nooit bij betrokken geweest en heb mij er nooit in gemengd", zegt Stockman over de euthanasiezaak.

Van Steenbrugge had tijdens het euthanasieproces Stockman beschuldigd van tussenkomst bij het openbaar ministerie om de zaak toch voor het hof van assisen te brengen. Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar "ongeoorloofde tussenkomsten", maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als "compleet van de pot gerukt". Van Steenbrugge werd ook gedagvaard voor lasterlijke aangifte omdat hij een brief aan het parlement een onderzoek vroeg naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces.

De zaak werd gisteren ingeleid en ze zal op 2 oktober behandeld worden, maar Stockman reageert in De Standaard voor het eerst zelf op de uitspraken van Van Steenbrugge. "Hij schuift mij allerhande machinaties en manipulaties in de schoenen die te maken hebben met het verloop van het onderzoek naar en het proces over de levensbeëindiging van Tine Nys. (..) Nochtans heb ik deze zaak slechts gevolgd zoals elke geïnteresseerde burger dat deed. Ik ben er nooit bij betrokken geweest en heb mij er nooit in gemengd. Van Steenbrugge staaft zijn beweringen niet, althans niet met verifieerbare aanwijzingen. Ik kijk ernaar uit of hij dat in het proces wel zal doen", schrijft Stockman.

Volgens zijn advocaat Jeroen Thieren had Stockman genoeg van de herhaaldelijke beschuldigingen van Van Steenbrugge en besloot hij daarom te reageren. Stockman haalt ook uit naar Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt, die Van Steenbrugge vorige week steunden in een opiniebijdrage. "De auteurs denken te weten waarom ik een dagvaarding heb uitgebracht. Verbittering, een nieuwe ethiek en een obsessie met Van Steenbrugge. Wat het laatste betreft, denk ik dat het omgekeerde waar is. (..) De echte reden van de dagvaarding is veel simpeler. Als gewone burger aanvaard ik niet dat door de obsessie van een advocaat mijn naam lasterlijk wordt besmeurd, zowel voor als tijdens als na het proces-Nys. Zoals elke burger in dit land heb ik het volste recht om mij daarvoor tot de rechter te wenden. Het is aan de rechter om te oordelen wat een advocaat zich al dan niet mag permitteren."

Stockman kanaliseert ook de confrontatie tussen de loge en de kerk naar aanleiding van het euthanasieproces. "Het is wel opvallend hoe de door Van Steenbrugge per e-mail verspreide 'oproep tot mobilisatie' naar zijn 'brothers and sisters in arms' overgenomen wordt door sommige parapolitieke netwerken in dit land. Die lijken dus toch te bestaan", besluit Stockman.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.