Kwaliteit en zorgveiligheid: van concept tot realiteit

08.11.2011
Kwaliteit en zorgveiligheid: van concept tot realiteit

Hoe kunnen we de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening concreet verbeteren? Welke criteria, maatregelen, procedures kunnen helpen om behandelingen kwalitatief te verbeteren? Welke rol speelt de ziekenhuisleiding bij het definiëren en implementeren van strategische plannen die gericht zijn op de kwaliteit en de veiligheid van de zorgverlening? Om doeltreffend en werkbaar te zijn, moet de aanpak de bestaande zorgstructuur overstijgen, waarbij mensen hun rol moeten loslaten en iedereen zich achter een cultuur moet scharen die gericht is op veiligheid en kwaliteit. Hoe betrekken we de verschillende zorgverstrekkers en medewerkers in het ziekenhuis daarbij? Welke financiering en wetgeving is er nodig om aan te sporen tot kwaliteits- en veiligheidsprocedures en die ook te begeleiden? Hoe kunnen we de reële efficiëntie, de concrete invloed van die procedures beoordelen en op basis van welke criteria en gegevens? Tijdens het Healthcare Executive Seminar op 8 november 2011 kwam een panel van experts samen om op al die vragen een antwoord te formuleren. Ze deden dat zowel vanuit de theorie als op basis van projecten en originele en concrete verwezenlijkingen.

Hoogtepunten van het congres