GGZ: flou artistique (KCE)

GGZ: flou artistique (KCE)

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om het GGZ-landschap in kaart te brengen, en om eventuele lacunes en overlappingen op te sporen. De grootste uitdaging blijkt echter dat de GGZ-behoeften van de Belgische bevolking niet duidelijk zijn, omdat hierover geen betrouwbare cijfers bestaan.

"Regering zet overleg buitenspel"

De regering zet het overleg buiten spel en brengt patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in onzekerheid. Dat is het standpunt van de zorgverstrekkers en zorginstellingen, van de ziekenfondsen en de vakbonden als reactie op de beslissing van de regering om zich te onthouden bij de stemming over de begroting tijdens de Algemene Raad van het Riziv.

Laatste reacties