Samenwerking tussen ziekenhuizen: nieuwe onderaannemingen en outsourcing

15.02.2011
Samenwerking tussen ziekenhuizen: nieuwe onderaannemingen en outsourcing

De ingrijpende veranderingen in de sector verplichten het ziekenhuismanagement om de interne organisatie te herbekijken. De ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden maakt het mogelijk om de efficiëntie te verhogen, schaalvoordelen te realiseren en de investeringskosten te verdelen. Er moet dan ook schematisch worden bepaald wat alleen, samen met anderen of door anderen moet worden gedaan. Aan welke wettelijke, financiële, technische of menselijke voorwaarden moeten nieuwe samenwerkingsverbanden, uitbesteding en outsourcing voldoen om zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de uitdagingen van ziekenhuizen (in de toekomst)? Het expertpanel dat tijdens het Healthcare Executive Seminar van 15 februari 2011 werd samengebracht, boog zich over dit onderwerp om een juridisch, financieel of technisch antwoord te bieden en om competenties en ervaring te delen met de talrijke deelnemers aan het seminarie.

Hoogtepunten van het congres