Stabiliseren honorariumsupplementen en afdrachten als bindend verklaard

De ministerraad keurt op voorstel van  Frank Vandenbroucke een ontwerp KB goed dat het addendum van 28 april 2023 aan de collectieve overeenkomst (CO) van 12 mei 2022 over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten als algemeen bindend verklaart.

In de zogenaamde 'historische' overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ), wordt bepaald dat de maximumtarieven qua ereloonsupplementen die in de algemene regeling van het ziekenhuis opgenomen moeten zijn, niet verhoogd mogen worden vanaf de datum van afsluiting van deze overeenkomst tot 30 april 2023.

Om te vermijden dat de bevriezing van de maximumtarieven wordt gecompenseerd door de afhoudingen op de honoraria te verhogen, werd eveneens bepaald dat die niet  verhoogd mogen worden tot dezelfde datum.

Zoals goedgekeurd door de NPCAZ op 28 april 2023, wordt de CO verlengd tot 31 december 2023, na een evaluatie van de stand van zaken van de hervorming van de ziekenhuisorganisatie en -financiering.

Om deze overeenkomst algemene draagwijdte te geven, wordt deze CO als algemeen bindend verklaard door de ministerraad.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

> Collectieve overeenkomst standstill supplementen

> Artsen verdienen beter dan dit soort chantage

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.