Verschillen tussen mannen en vrouwen bij het werken met elektronische patiëntendossiers

Elektronische patiëntendossiers hebben het dagelijks leven van artsen ingrijpend veranderd, en vrouwen doen meer onbetaald werk dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

De studie, "Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network, in de JAMA Network Open stelt dat vrouwelijke artsen elke dag 41 minuten meer besteedden aan EPD's.
De onderzoekers suggereren dat vrouwelijke artsen meer tijd besteden aan documentatie van elektronische gezondheidsdossiers, zowel tijdens als na de gebruikelijke werkuren. Met behulp van 2018 tot 2019 EMD-gegevens voor 318 artsen in een ambulant praktijknetwerk in New England en aanpassing voor verschillende factoren, waaronder specialisme, leeftijd en patiëntvolume ontdekten ze dat vrouwelijke artsen 41 minuten per dag meer tijd besteedden EPD’s en 31 minuten meer aan het maken van notities.

“De waargenomen genderverschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door inherente en gesocialiseerde eigenschappen van artsen, alsmede door genderverschillen in de verwachtingen van patiënten en personeel ten aanzien van de toegankelijkheid van artsen. Uit een recente analyse van gegevens van 2019 in het Brigham and Women's Hospital bleek ook dat vrouwelijke eerstelijnsartsen meer tijd besteedden aan werk in het EPD, deels omdat zij 24% tot 26% meer inbox-berichten ontvingen dan hun verder vergelijkbare mannelijke tegenhangers, wat neerkomt op 52 extra patiëntenberichten en 10 extra personeelsberichten per maand.” 

Een nog grotere loonkloof 
Waarom zijn deze verschillen in EPD-werktijd van belang? “Ten eerste vertegenwoordigen de extra uren niet-gecompenseerde arbeid die niet wordt meegenomen in de toch al grote loonkloof tussen mannen en vrouwen (volgens een schatting uit 2021 2 miljoen dollar over een mensenleven). Ook deze uren dragen bij tot het verschil in verloning tussen vrouwelijke en mannelijke artsen. Ten tweede dragen de extra uren waarschijnlijk bij tot hogere percentages van burn-out bij vrouwelijke artsen, die al onevenredig veel huishoudelijke verantwoordelijkheden dragen, waardoor hun vertrek uit het arbeidsproces dreigt. De risico's van burn-out en vertrek zijn niet langer theoretisch en hebben tijdens de covid-19-pandemie crisisproporties bereikt”, zo besluiten de auteurs.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  01 februari 2023

  En dan spreken ze over het zwakke gesl8 !
  Wat ik geleerd heb in die 44 jaar =
  Mannen die grieperig /zijn , zijn bijna alle x op sterven na dood !
  Vrouwen kunnen/mogen ziek maar ge kunt gaan peizen dat het niet erg kan zijn en dat het niet te lang mag duren want : “ is er geen eten de vandaag ?” !
  Dat is de reden dat ondanks AI er NOOIT ook maar 1 man zal in slagen van 1 kind te kopen !