Zorg en Gezondheid start IT-ontwikkeling voor een digitaal zorg- en ondersteuningsplan

Een digitaal zorg- en ondersteuningsplan moet hét instrument worden voor een goede samenwerking tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen, psychologen, paramedici, welzijnswerkers, en specialisten in Vlaanderen.

Het digitale zorg- en ondersteuningsplan mogelijk maken vraagt niet alleen een technische IT-ontwikkeling, maar ook inhoudelijke afspraken wat begrippen zoals zorgplanning, zorgteam, zorgcoördinatie e.d. inhouden en wie waar verantwoordelijk voor is. Zowel voor de technische ontwikkeling als de inhoudelijke keuzes werkt Zorg en Gezondheid nauw samen met de verschillende beroepsgroepen uit de eerste lijn en met patiëntenvertegenwoordigers. Ze namen de voorbije maanden al veelvuldig deel aan werksessies en klankbordgroepen en zullen ook bij de verdere ontwikkeling nauw betrokken blijven.  

De IT-ontwikkeling zelf zal gebeuren door een samenwerking tussen de firma’s DXC en Cegeka. Het doel is om tegen het najaar van 2023 een eerste basisversie klaar te stomen. Zorgaanbieders, mantelzorgers en personen met een zorg- en ondersteuningsvraag starten dan in pilootprojecten met testen, verbeteren en verder ontwikkelen van deze basisversie van de IT-tool. De proefprojecten zullen in het voorjaar gekozen worden en mee betrokken worden in de technische ontwikkeling aan de hand van co-creatiesessies.

Het doel is om in 2024 een digitaal zorg- ondersteuningsplan te kunnen uitrollen. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.