De universitaire-ziekenhuisfunctie in een veranderende gezondheidsorganisatie

De universitaire-ziekenhuisfunctie in een veranderende gezondheidsorganisatie

Waar? Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel

Wanneer? 07.10.2017 tot 07.10.2017

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Zij verleent deskundigenadviezen aan de Vlaamse en federale overheden en bevordert het wetenschappelijk onderzoek door prijzen uit te reiken.