Ziekenhuizen in samenwerking: de speeltijd is voorbij - 18 september 2024 (Gent)

Ziekenhuizen in samenwerking: de speeltijd is voorbij - 18 september 2024 (Gent)

Waar? Zebrastraat 32 9000 Gent

Wanneer? 18.09.2024

Het UZ GentUGent en Zorgnet-Icuro nodigen je uit voor een seminar waar we de huidige samenwerkingspraktijk in Vlaamse ziekenhuizen en het beleid daarrond kritisch tegen het licht houden.

Samenwerking is vandaag hét codewoord om geïntegreerde zorg te ontwikkelen, om doelgroepen te bereiken, om efficiëntiewinsten te boeken door schaalvoordelen enz. Ook overheden sturen aan op meer samenwerking tussen ziekenhuizen onderling en met andere zorgspelers. Maar waar staan we vandaag met die samenwerking? Wat leren we uit recent onderzoek en welke vraagstukken liggen nog op tafel?

We bespreken praktijkervaringen uit binnen- en buitenland en toetsen die aan academische inzichten uit het domein bestuurskunde en publiek management. We gaan ook met experts en deelnemers in dialoog over wat er op de werktafel van beleidsmakers, onderzoekers en zorgorganisaties moet liggen.