Cleanroom Contamination Control Conference

04.10.2012

Op het vlak van zuiver en ultrazuiver is een angstvallige controle nodig om aan de wettelijke eisen voor de omgeving van menselijk lichaamsmateriaal te kunnen voldoen, de PIC-aanbevelingen voor de productie van geneesmiddelen te volgen , de traceerbaarheid te bewaken of ook nog om aan de normvereisten inzake bouw en renovatie van cleanrooms en gecontroleerde omgevingen te voldoen. Het Healthcare Executive Seminar met als titel ‘Cleanroom Contamination Control Conference’, dat op 4 oktober jongstleden plaatsvond, behandelde de verschillende reglementaire, technische, architecturale, documentaire en menselijke aspecten van dat beheer. Deze onderwerpen werden schitterend gebracht door deskundige sprekers die de interactie met het talrijk opgekomen publiek aanmoedigden.

Hoogtepunten van het congres