AZ Sint-Maarten vernieuwt top

Radioloog Günther De Praeter wordt de nieuwe hoofdarts/medisch directeur van AZ Sint-Maarten Mechelen, in opvolging van dr. Birger Jespers. Die beslissing werd enkele weken geleden intern gecommuniceerd. Dokter Jespers zelf neemt vanaf begin volgend jaar als algemeen directeur de fakkel over van Jan Ennekens.

Dr. De Praeter

Dokter De Praeter, die bezig was aan zijn tweede termijn als voorzitter van de medische raad, liet weten dat hij interesse had in de functie van hoofdarts/medisch directeur die vacant zou komen te staan. Tot grote tevredenheid van dokter Jespers en het hele selectiecomité die in hem de ideale kandidaat zagen om hem op te volgen. Zo worden ideale omstandigheden  geboden om de interne ontwikkeling in dezelfde richting verder te zetten naar meer kwaliteit en verdere ontwikkeling van het aanbod, meent hij. “We streven ernaar om onze maatschappelijke opdracht alsook de belangen van patiënten, bestuur, medewerkers en artsen verder te aligneren”, licht dokter Jespers toe. “Zelf blijf ik nog tot januari hoofdarts en dan zal ik zeven jaar hoofdarts geweest zijn.”

Zowat een halfjaar werd intern gecommuniceerd dat dokter Jespers algemeen directeur Jan Hennekens zou gaan opvolgen. Vanaf 15 november neemt hij die functie op terwijl Jan Ennekens nog actief blijft in het ziekenhuis tot februari. Ideaal dus om de overgang vlot te laten verlopen. 

Hervormingen

Hoe blikt dr. Jespers terug op de voorbije periode als hoofdarts? “Ze werd voor een stuk getekend door covid, een ietwat surrealistisch tijdsmoment waar we goed doorheen spartelden. Achteraf gezien leidde de aanpak van de pandemie misschien vreemd genoeg tot meer begrip en coherentie in het ziekenhuis. Daarnaast bepaalde ook de ziekenhuishervorming sterk de agenda van de afgelopen zes à zeven jaar. Maar op zich zijn hervormingen ons niet vreemd voor wie de sector vanop enige afstand bekijkt. Denk aan de drastische ziekenhuisbeddenhervorming die Jean-Luc Dehaene al op gang trok als minister van Sociale Zaken vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw.”

“De finaliteiten van de netwerken lijken toch een duidelijke en realistische vorm aan te nemen zonder de identiteit van de ziekenhuis te 'denatureren'."

Financieel

 “Financiële uitdagingen zijn er uiteraard en ziekenhuizen hebben het op dat vlak niet makkelijk (30% van de Vlaamse ziekenhuizen zat vorig jaar in rode cijfers, n.v.d.r.). De interpretatie van de financiële cijfers vergt wel enige voorzichtigheid. Bij AZ Sint-Maarten noteren we belangrijke afschrijvingen door onze nieuwbouw die zich uiteraard repercuteren op het financieel resultaat, maar op dat vlak ontspoorden we niet. Een aandachtspunt zijn wel de structurele index- en energiekosten. De tijdelijke steun van de overheid hier zullen we wellicht structureel moeten maken: nog steeds is het kostenplaatje van energie bijna dubbel zo hoog als voor de energiecrisis. Anderzijds: een ziekenhuis als het heeft niet als doel om  winstgevend te zijn maar streeft er dus wel naar om structureel gezond te blijven teneinde onze maatschappelijke rol te vervullen.”

Schaal

Of schaalvergroting naar de toekomst nog een oplossing biedt? De buren in Antwerpen en Aalst zetten op dat vlak recent grote stappen? 

“Een dergelijke operatie is afhankelijk van de context en hoe je alles in de praktijk brengt. Wij evolueerden van drie aparte campussen naar één enkele locatie. Literatuur wijst uit dat een sweetspot van 600 tot 800 bedden ideaal is. Wat die schaal betreft: als onderdeel van de vzw Emmaüs met 7.400 medewerkers kunnen we flink wat zaken op grote schaal organiseren. In fucntie van het type activiteit beslissen we op welk niveau dat het best kan gebeuren. Ons model verschilt daarin enigszins van dat van fusieziekenhuizen.”

Nieuw logo symboliseert kwaliteitszorg

Tot slot: sinds kort heeft AZ Sint-Maarten ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl, maar die wijziging staat los van de personeelswissel aan de top. Het nieuwe logo annex huisstijl moeten beter passen in een breder oefening van Emmaüs, de groep waarvan AZ Sint-Maarten deel uitmaakt. Het gaat dan ook om een aanzienlijke groep met 22 voorzieningen die zich nog sterker wil positioneren als kwaliteitsvolle zorggroep in gezondheids- en welzijnszorg in de Antwerpse regio. 

Het nieuwe logo verwijst naar de gevleugelde vruchtjes van de esdoorn: de ‘helikoptertjes’ die je in het najaar ziet neerdwarrelen. “Ze zijn dynamisch, draaiend als een propeller. Symmetrisch en evenwichtig ook. Dat symboliseert waar AZ Sint-Maarten en Emmaüs voor willen staan: een sterke organisatie, geworteld in lokale grond, die medewerkers en diensten ruimte geeft om zich te ontplooien en met respect voor een gemeenschappelijke opdracht, missie en visie samen hun weg te zoeken”, heet het. “Een aanpak die zijn vruchten afwerpt in de vorm van kwaliteitsvolle zorg.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.