Begroting: Gibbis blaast warm en koud

Maandag heeft de Algemene Raad op voorstel van de federale Regering de begroting voor 2024 goedgekeurd. Gibbis, de federatie van Brusselse zorginstellingen, verwelkomt de inspanningen die geleverd worden om het personeel in de gezondheidszorg te ondersteunen, maar betreurt dat er zo weinig middelen worden toegekend aan de ziekenhuizen, ondanks de precaire situatie waarin ze zich bevinden.

Gibbis steunt de prioriteit die wordt gegeven aan het welzijn en het respect van het verplegend personeel, in het bijzonder via de maatregelen voor administratieve en logistieke ondersteuning en meer opleiding en begeleiding van het verplegend personeel. De federatie vraagt echter om deze middelen vanaf 2025 structureel te maken en de financiering aan te vullen om minstens een halftijds administratief of logistiek ondersteunend personeelslid per zorgeenheid te verzekeren.

Tegelijkertijd begrijpt Gibbis niet dat er in 2024 geen extra ondersteuning is om stijgende kosten, zoals energie en loonindexatie, op te vangen. Dat in het licht van de precaire financiële gezondheid van de ziekenhuizen.

"Er is onvoldoende gehoor gegeven aan de vragen van de ziekenhuizen. De prioriteiten voor de volgende begrotingsdiscussies moeten ongetwijfeld liggen bij het ondersteunen van de financiële gezondheid van de ziekenhuizen en het toekennen van specifieke budgetten om de aantrekkelijkheid van de sector voor zorgpersoneel te verhogen, voor de strijd tegen cybercriminaliteit en voor de financiering van de statutaire pensioenen", onderstreept Dieter Goemaere, Gibbis Directeur Ziekenhuizen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.