"België kan klimaatdoellstellingen halen met ambitieus energietransitieplan" (VUB)

Chemici Dr. Willy Baeyens en Dr.ir Hubert Rahier van de de Vrije Universiteit Brussel  stellen op basis van wetenschappelijke cijfers dat België haar klimaatdoelstellingen met een serieus plan wel kan halen. Voor een effectieve energietransitie zal niet alleen de regering aan de slag moeten, maar ook de burger en de wetenschapper.

Onls land kan energieneutraal worden op voorwaarde dat we niet enkel overschakelen naar HEN-productie of hernieuwbare energie (essentieel zon en wind) maar ook vier belangrijke maatregelen nemen:

  • Minder energieconsumptie, o.a. door onze huizen voldoende te isoleren
  • Aanpassen van ons gebruik aan de beschikbaarheid
  • Opslag van energie voorzien
  • De capaciteit van internationaal elektriciteitstransport doen toenemen, eventueel zelfs intercontinentaal

Samengevat komt de totale nood aan energieproductie uit hernieuwbare bronnen voor een klimaatneutraal België op ongeveer 270 TWh/j te liggen. Via HEN kan dat in de toekomst grosso modo als volgt:

Fossiele brandstoffen voornamelijk door elektriciteit vervangen. Een zeer realistische berekening brengt ons bij 30 TWh/j voor windturbines, vooral de capaciteit op zee zal de komende jaren nog meer dan verdubbeld worden. Zonne-energie zal in de toekomst het leeuwendeel van de elektriciteitsproductie verzorgen met ongeveer 120 TWh/j, haalbaar tegen 2030. In totaal kunnen we dus rekenen op een productie van meer dan 150 TWh/j tegen 2030. Om ook de rest van onze energiebehoeften te dekken zal er echter nog veel meer nodig zijn, zo’n 120 TWh/j.

Daarom boodschap aan de burgers: “Plaats fotovoltaïsche zonnepanelen en eventueel ook een zonneboiler!”

Vervolgens moeten we de behoeften minimaliseren door onder andere af te stappen van de wegwerpeconomie en meer opslagcapaciteit.

Enorme opslagruimtes

De korte-termijn opslag kan gerealiseerd worden door batterijen, maar op langere termijn opslaan moet via chemische weg gebeuren. Technisch bestaat de mogelijkheid om overschotten van elektriciteit om te zetten in waterstof en verder methaan en/of methanol. Deze producten, die via hernieuwbare energie verkregen zijn, kunnen dan later opnieuw zorgen voor elektriciteit. Om deze producten te bewaren, moeten er wel eerst nog enorme opslagruimtes voorzien worden. Bij fossiele brandstoffen heeft de natuur dit voor ons gedaan, maar nu moeten we dat zelf doen. Daarnaast zal er samengewerkt moeten worden om bijvoorbeeld warmteoverschotten nuttig te gebruiken en moet het internationale elektriciteitsnet uitgebreid worden.

Deze studie toont aan dat het potentieel van HEN zeer groot is, maar dat de toepassing ervan toch niet zo eenvoudig is. Maar met een doorwrocht plan met stevige maatregelen waaraan we met zijn allen werken, moet het lukken onze klimaatdoelstellingen te halen, besluiten de onderzoekers.

De wetenschappelijke berekeningen achter hun studie vindt u hier

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.