"Budget gezondheidszorg laat bittere nasmaak na" 

Artsensyndicaat Bvas houdt een "bittere nasmaak" over aan het budget gezondheidszorg voor volgend jaar. "Geen enkel voorstel van de artsenbank in de medicomut hield stand", klaagt voorzitter Johan Blanckaert. Hij ziet in de begroting ook een verdere ontmanteling van de medische zorg. 

Bvas heeft weinig goeds te zeggen over het budget voor 2024. Voorzitter Blanckaert merkt op dat er weliswaar een indexering van ruim 6 procent is ingebouwd, maar dat daarmee geen nieuwe zorg kan worden voorzien. Dat geldt volgens hem ook voor de groeinorm van 2 procent. 

"Bvas stelt vast dat alle voorstellen die de artsen hadden ingediend, van tafel zijn geveegd. Nochtans voldeden al deze voorstellen aan de opgelegde criteria", luidt het voorts. Er is volgens de artsenbond enkel sprake van "bovenaf opgelegde beslissingen" en dus geen sprake van een onderhandeld akkoord. "De boodschap aan de medicomut is erg wrang: de overheid houdt op geen enkele manier rekening met het overlegmodel tussen artsen en ziekenfondsen."

"Het gevolg is dat de medische sector zonder toename van middelen de vergrijzing en de bevolkingsgroei moet opvangen, maar ook de financiering van nieuwe technologie, nieuwe geneesmiddelen en de toegenomen noden inzake geestelijke en chronische gezondheidszorg. Gelukkig werd er een bedrag vrijgemaakt voor het sociaal statuut van de ASO’s en de Haio’s (artsen in opleiding). Bvas had daar in een open brief op aangedrongen. Maar dat bedrag valt buiten de begrotingsdoelstelling."

"Bvas betreurt heel sterk dat de begroting 2024 niet door een overlegd akkoord tot stand is gekomen, maar uitsluitend door van bovenaf opgelegde beslissingen. Een overlegmodel veronderstelt een onderhandeld akkoord en daar is helemaal geen sprake van. De boodschap aan de medicomut is erg wrang: de overheid houdt op geen enkele manier rekening met het overlegmodel tussen artsen en ziekenfondsen. Er wordt van bovenaf bestuurd, de regering is potdoof voor de verzuchtingen aan de basis."

"Met de vandaag goedgekeurde begroting is ook meteen het concept van ‘appropriate care’ begraven. Van de 80 miljoen euro ‘appropriate care’ besparingen is 58,2 miljoen onbeschikbaar gemaakt voor herinvestering in zorg in 2024. De afspraak was nochtans dat 50% zou terugvloeien naar de eigen sector."

Supplementen

"De begroting 2024 voorziet een enveloppe van 10 miljoen euro ter compensatie van het verbod op ereloonsupplementen. De artsen hebben niet om deze enveloppe gevraagd en nog minder om een verbod op ereloonsupplementen voor niet-geconventioneerde zorgverstrekkers. Een opgelegde beslissing via een wet diverse bepalingen is geen manier om een tariefakkoord recht te doen. Vreemd genoeg is voor de tandartsen eenzelfde bedrag van 10 miljoen in de begroting ingeschreven, hoewel er maar 11.000 tandartsen zijn tegenover 59.000 artsen, als we op het aantal stemgerechtigden voor de verkiezingen afgaan."

Het syndicaat concludeert dat van de 168 miljoen euro die beschikbaar is voor nieuwe initiatieven, geen euro voor de artsen is voorzien, "tenzij een investering voor de medische huizen van 203.000 euro", luidt het. "Men kan dit niet anders interpreteren als een opgestoken vinger naar de indieners van projecten in de medicomut."

> Riziv: solidariteit in moeilijke tijden

> Budget 2024 gereduceerd tot absoluut minimum (Kartel)

> Extra geld voor GGZ en betere vergoedingen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.