Bvas vraagt zich af of procedure om radiologen op non-actief te zetten, correct verliep

Het Antwerpse ziekenhuis ZNA Cadix heeft zijn volledige team van radiologen geschorst na de resultaten van een intern onderzoek. Bvas wenst zich niet uit te spreken over de medische aspecten van het dokter Blanckaert.

Het is een ongezien precedent dat een volledig team van artsen-specialisten op non-actief wordt gezet. Bvas heeft geen inzage in het dossier en kan zich dus niet uitspreken over de medische aspecten van de zaak of over het vermeende probleemgedrag van de radiologen. De vraag is of de ziekenhuisdirectie niet meer had moeten inzetten op bemiddeling met de betrokken artsen.

Indien een ziekenhuisarts ondermaats presteert, kan de hoofdarts ‘handhavingsmaatregelen’ treffen. Het gaat om twee nieuwe bevoegdheden die eind 2023 aan de hoofdarts werden toegekend via een wijziging van de ziekenhuiswet:

  • De hoofdarts kan een disfunctionerende arts schriftelijk waarschuwen wanneer hij of zij van oordeel is dat het medisch aspect, de kwaliteit van zorg of de veiligheid van de patiënten in het gedrang komt.
  • Daarnaast heeft de hoofdarts ook een’ instructierecht’. Het komt erop neer dat hij of zij de betrokken arts schriftelijke instructies kan geven.

Een waarschuwing of instructie is geen sanctie. Het is een uitnodiging aan de arts om na te denken over zijn praktijk en heeft geen invloed op zijn relatie met de ziekenhuisbeheerder.

"Voor zover ons bekend, is er in de zaak van de Cadix-radiologen geen gebruik gemaakt van deze wettelijk voorziene handhavingsmaatregelen. Wat ook de aanleiding is, het lijkt een heel drastische en verregaande beslissing. Bvas betreurt dat niet werd geopteerd voor bemiddeling in de medische raad of de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen."

"Het is zorgwekkend dat een ziekenhuisdirectie resultaten van een intern onderzoek naar de media doorspeelt. Dat schaadt de reputatie van de radiologen en brengt bij uitbreiding het hele artsenkorps in diskrediet. Het zorgt ook voor ongerustheid bij de patiënten."
 
"We kunnen alleen maar hopen dat er geen andere onderliggende motieven aan de basis van deze ongeziene maatregel liggen", besluit de Bvas-voorzitter.

> "Schorsing radiologen is complete schande"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.