Enkel nog bij uitzondering ereloonsupplementen voor scans

Vanaf vandaag mogen ziekenhuizen geen ereloonsupplementen meer vragen voor MRI- of CT-scans die tijdens de normale werkuren gebeuren of bij dringende scans. Dat meldt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De Vooruit-minister spreekt zelf van "een stap vooruit om betaalbare en toegankelijke zorg te garanderen".

Wie in België in het ziekenhuis een CT-scan of MRI-scan laat uitvoeren, betaalt daar in veel gevallen ereloonsupplementen op. Een wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bepaalt zoals bekend dat ziekenhuizen voortaan medische beeldvorming moeten aanbieden tegen officiële tarieven. 

Het gaat dan in de eerste plaats om dringende scans, denk bijvoorbeeld aan signalen die kunnen wijzen op kanker zoals een onrustwekkend bolletje. Ook voor andere scans die tijdens de kantooruren kunnen plaatsvinden, mag geen supplement meer gevraagd worden. Dat mag enkel nog voor niet-dringende scans die plaatsvinden buiten de kantooruren, op feestdagen of in  weekends. Maar ook dan gelden er voorwaarden. Zo moet de patiënt altijd ingelicht worden over de voorwaarden en moet de patiënt ook zijn uitdrukkelijke toestemming geven.

Wat als toch onrechtmatig een supplement wordt aangerekend?

De minister laat niet na om uitvoerig uit te doeken te doen welke middelen de patiënt ter beschikking staan als volgens hem onrechtmatig een supplement wordt aangerekend.

  • "Ten eerste kan de patiënt de facturatiedienst van het ziekenhuis altijd aanspreken om de factuur recht te zetten;"
  • "Als dat niet gebeurt, kan de patiënt bij zijn mutualiteit terecht met de vraag de factuur na te kijken, waarna de mutualiteit contact kan opnemen met het betrokken ziekenhuis om de factuur recht te zetten;"
  • "Als het ziekenhuis dan nog altijd weigert, kan de mutualiteit je juridisch bijstaan om verdere stappen te zetten."

"De mutualiteiten zullen deze nieuwe regelgeving nauwgezet opvolgen en ziekenhuizen aanspreken die de regels niet correct toepassen. Daarnaast zal ook de Dienst Geneeskundig Controle van het RIZIV de toepassing van de bepalingen in deze wetgeving opvolgen, onder meer in het kader van zijn bevoegdheid rond doelmatige zorg."

"Voor een CT-scan of een MRI- scan móét je naar het ziekenhuis. Mensen hebben dan geen andere keuze. Precies daarom moeten de financiële drempels in élk ziekenhuis zo laag mogelijk zijn, zodat iedereen toegang heeft tot de juiste en beste zorg wanneer dat nodig is", legt minister Vandenbroucke uit.

> Bvas beraadt zich over juridische stappen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.