Nieuwe verlenging standstill supplementen is compromis (Kartel)

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar zoals we bekendmaakten, werd vorige week donderdag (22 februari 2024)  in de Nationale paritaire commissie artsen – ziekenhuizen (NPCAZ) een akkoord bereikt over een nieuwe standstill van ereloonsupplementen. Het Kartel beklemtoont dat dit een compromis is en heeft ook wel bedenkingen hierover, gelinkt aan co-governance.

Het Kartel somt eerst de krachtlijnen op van het akkoord:

  1. De nieuwe standstill loopt tot eind 2024. In deze periode blijven ereloonsupplementen in elk ziekenhuis ‘bevroren’ op hun actuele maximumpercentages.
  2. Uitzondering hierop zijn de ziekenhuizen met maximumpercentages onder 150%. Zij kunnen convergeren naar 150% mits verantwoording.
  3. Gezien de gekende structurele onderfinanciering en de voorbije hoge inflatie is er een engagement van de overheid in de tekst opgenomen om te kijken waar er onderfinanciering is en hoe die gecompenseerd kan worden. De besteding van die compensatie zal, ondanks de andersluidende uitdrukkelijke vraag van ASGB/Kartel, evenwel zonder inspraak van de medische raad kunnen gebeuren.
  4. Nieuwe verhoogde afdrachten op erelonen – indien noodzakelijk door de standstill - zijn niet toegestaan, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van de medische raad.
  5. Indien per 30 april deze compensaties onvoldoende gerealiseerd of gegarandeerd zijn, kan de standstill opgezegd worden. Die opzegging gaat dan in op 30 juni 2024. Er is wel een ¾ meerderheid op beide banken van de NPCAZ voor nodig.
  6. Tot slot zijn er meerdere bepalingen in de tekst opgenomen om te komen tot een gelijker speelveld én dus om de grote regionale verschillen in maximumpercentages weg te werken. Tevens zal gewerkt worden aan transparantie naar patiënten en overheid om meer zicht te krijgen waar ereloonsupplementen aan besteed worden.

"We willen benadrukken dat dit akkoord een compromis is. Initieel was er zelfs geen beweging of engagement om de regionale verschillen weg te werken of om meer transparantie te verkrijgen", licht het syndicaat toe.

Optrekken laagste maximumpercentages

"Aangezien dit bij de vorige standstills voor ASGB/Kartel een essentieel punt was, was voor ons een nieuwe standstill onbespreekbaar zonder beweging op deze elementen. We stonden alleen op de artsenbank met deze vraag, maar samen met Zorgnet-Icuro hebben we toch er beweging in gekregen met als resultaat het optrekken van de laagste maximumpercentages tot 150% en engagementen richting meer transparantie én nog meer convergentie van maximumpercentages."

Compensaties en co-governance

"Tijdens de slotonderhandelingen vroegen we om in de tekst op te nemen dat de eventuele compensaties van de overheid voor deze standstill in overleg tussen de medische raad en het beheer zouden kunnen besteed worden (in plaats van zoals nu bepaald via BFM en dus zonder inspraak van de artsen). We stonden – onbegrijpelijk genoeg – geïsoleerd met deze vraag op de artsenbank en hebben ons standpunt dus enkel in het PV kunnen laten opnemen. Collega’s syndicaten die mee pleiten voor co-governance en dan dit laten passeren: begrijpen wie begrijpen kan", besluit het Kartel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.