"Geen supplementenverbod zonder impactstudie" (dr. Blanckaert)

Het supplementenverbod  bij ziekenhuizen voor MRI- of CT-scans  tijdens de normale werkuren of bij dringende scans, dat inging op 4 december, strooit zand in de motor van de conventieonderhandelingen. Bij de basis leeft hierover immers een groot ongenoegen, wat zich uit in forse druk naar de onderhandelaars. Bvas-voorzitter Johan Blanckaert zette al tegendruk door de stap van zijn syndicaat naar het Grondwettelijk Hof, en licht zijn positie toe.

"Vroeger konden we een akkoord artsen-ziekenfondsen afsluiten door in de luwte te onderhandelen en pas te communiceren als dat akkoord definitief op tafel lag. Nu bracht het supplementenverbod een groot ongenoegen teweeg vanuit de basis. Dat verbod is een ideologische stellingname zonder dat de impact ervan berekend werd. Sommige specialismen hebben bijvoorbeeld gemiddeld gezien veel meer patiënten met verhoogde tegemoetkoming (VT) waaraan geen supplement gerekend mag  worden. Denk aan pediaters of artsen die veel werken met mensen met een beperking.

"Als pas achteraf de impact van een dergelijke maatregel wordt becijferd nadat de maatregel is ingevoerd, zitten we in een verkeerd scenario. De impact berekenen moet gebeuren via een werkgroep, maar die bestaat nog niet eens. Het verbod kan niet ingaan vooraleer die werkgroep met precieze resultaten voor de dag komt."

"Sowieso zijn eerst bovendien nomenclatuurhervormingen nodig want alles hangt in deze dossiers hangt aan elkaar. Denk aan de recente vaststellingen op basis van het MAHA-rapport waarbij meer dan ooit duidelijk werd dat de meeste ziekenhuizen aan het infuus hangen, ook al omdat ze voor een goed stuk afhangen van de artsenafdrachten. En die zijn zoals bekend lager omdat de artsenhonoraria in 2022 slechts met 1,6% gestegen zijn."

"Essentieel is ook dat we de gegenereerde onkosten van artsen in kaart moeten brengen. Pas dan kunnen we inschatten welk infuus we gegeven hebben om de financiën duidelijk te scheiden. Ik maakte eerder al de vergelijking dat een arts zijn ziekenhuis niet bekostigen netzomin als een brandweerman dat moet voor zijn eigen kazerne."

"Tewerkgaan zoals nu is geen manier van doen. Het wetsontwerp is al in het Staatsblad gepubliceerd, een extra reden dus om ons te verzetten: de minister breekt met het akkoord.”

Zijn de radiologen die supplementen blijven aanrekenen zoals vroeger, dan niet onwettig bezig vermits er een nieuwe wet van kracht is?

“Het is niet logisch dat iemand die niet geconventioneerd is, toch dit tarief moet toepassen. Dat slaat dan nog op  mensen met een verhoogde tegemoetkoming (VT’s), een groep die zeer ruim berekend is. Eerst ging het om 2,2 miljoen patiënten en die groep zou volgens de CM nog verder verruimd moeten worden met 400.000 patiënten. Uiteindelijk ga je zo richting drie miljoen VT’s!"

"Iedereen weet ook dat achter de term ereloonsupplementen veel meer schuilt dan enkel een honorariumsupplement. Denk aan personeelskosten enzomeer. Moeten we dan werken met verlies en personeel ontslaan?"

Radiologen zullen niet botsen met patiënten die geen supplementen meer willen betalen? Riskeren ze geen conflicten of processen?

"De commissie artsen-ziekenhuizen is volledig tegen het nieuwe systeem dat aan de radiologen wordt opgelegd. En wel omdat er nog geen werkings- en professioneel forfait is. De minister heeft altijd bevestigd dat supplementen op het professioneel deel gevraagd kunnen worden, en dit is hier ook al een inbreuk op."

Kunnen jullie bij de stap naar het Grondwettelijk Hof hoogdringendheid inroepen?

"Neen, vermits er al een KB gepubliceerd is, kun je geen spoedprocedure vragen, maar je kunt het wel dringend laten behandelen door het Grondwettelijk Hof. Die procedure brachten we op gang. We vragen niet minder dan de vernietiging van de wet."

Als dit lang blijft duren, ontstaat een grote onzekerheid. En als de maatregel achteraf rechtgetrokken moet worden, zal dat niet evident zijn.

“Dat zou er echt over zijn, dat de radiologen of de ziekenhuizen hiervoor beboet zouden worden. Als je op die manier gezondheidszorg moet organiseren, zijn we ver van huis. Ik denk dat de dringendheid toch vraagt dat er binnen enkele maanden een uitspraak komt. Maar zelfs dan zullen we het eerste trimester moeten overbruggen. Als de ziekenfondsen daar lastig over zouden beginnen doen, wordt het onwerkbaar.”

“We zijn alleszins tevreden dat het ASGB/Kartel hier op dezelfde lijn zit. AADM ziet er geen graten in, maar dat is geen echt syndicaat: ze verdedigen de belangen van de overheid zoals we weten.”

“Het feit dat jullie een zetel verloren in het Verzekeringscomité, veroorzaakte blijkbaar wat spanningen bij jullie Franstalige vleugel?

“Na wat discussie geraakten we eruit. De logica zegt immers dat Bart Dehaes als TGR-voorzitter sowieso een zetel in het Verzekeringscomité moet hebben, en ikzelf als Bvas-voorzitter ook. Verder waren er dan nog zitjes te verdelen voor iemand van Brussel, van de Kamer Antwerpen, van de Kamer Namen en de Kamer Oost/West-Vlaanderen. Daarmee zit onze bank vol.”

De vrijwaring van de index kondigde u destijds bij ons aan als uw voornaamste prioriteit. Dat lukt?

"We zijn er redelijk zeker van dat daar weinig afbreuk aan wordt gedaan. Ook het ASGB volgde ons trouwens met dit strijdpunt. Zo bewaren we onze koopkracht."

"De minister maakte in het parlement gewag van een grote som geld die tot onze beschikking stond, maar het gaat gewoon om de index."

"Overigens: onze marge van 2,5% die volledig geneutraliseerd werd door technische correcties, is nu helemaal weg. Terwijl die nodig is voor innovaties. Nochtans had de minister bij zijn aantreden gezegd dat hij zou stoppen met de vermindering van die marge. Nog geen drie jaar later is die marge al tot nul gereduceerd. Bij de vorige minister hadden we nog 0,75% over."

> Frank Vandenbroucke, het hart op de tong

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.