"Betrek actoren bij ontwikkeling zorgplannen" (BVZD)

De voorzitter van de Belgische Vereniging voor Ziekenhuisdirecteurs (BVZD), Eric Christiaens, roept na de verkiezingen alle beleidsmakers op om zeker de actoren uit het werkveld voldoende te betrekken bij de ontwikkeling van toekomstige zorgplannen.

"De verkozenen des volks lijken haast te willen maken bij de samenstelling van de bewindsploegen die de dienst zullen uitmaken", stelt de BVZD-voorzitter vast. "Het lijkt nu al duidelijk dat volksgezondheid een belangrijk thema zal worden bij de onderhandelingen. We durven hopen dat onze sector niet alleen als een kostenpost zal worden beschouwd. Zorg en welzijn moeten meer dan ooit al onze aandacht krijgen. Doen we dat niet, dan zullen steeds meer mensen aan de zijlijn van onze maatschappij belanden, waardoor van kostenbesparing al helemaal geen sprake meer zal zijn."

Vandaar dus de oproep van de BVZD in verband met de ontwikkeling van toekomstige zorgplannen. De inbreng van het ziekenhuismanagement daarbij is essentieel: "Ook al zijn velen onder onze directeurs economisch geschoold, we beseffen elke dag opnieuw dat gezondheid en welzijn niet enkel te herleiden zijn tot managementtabellen vol KPI’s, maar dat goede zorg altijd persoonsgericht moet zijn", luidt het.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.