CD&V met 70-puntenplan naar de kiezer

De christendemocraten stelden zondag op een congres hun verkiezingsprogramma voor 9 juni voor. De tekst - ongeveer 500 pagina's lang - laat zich samenvatten in een manifest van zeventig standpunten. Een 70-puntenplan dus, niet toevallig een kwinkslag naar het Vlaams Blok-plan van de jaren 90.

Partijvoorzitter Sammy Mahdi zet zijn CD&V in de markt als dé dam tegen de extremen. Mahdi is ervan overtuigd dat de christendemocraten een antwoord bieden op de bezorgdheden van de Vlaams Belang-kiezers, en zo het enige geloofwaardige alternatief voor politieke stilstand na de verkiezingen zijn. 

Dat voornemen vertaalt zich in een programma dat centrumlinks is op thema's als welzijn, gezondheidszorg en koopkracht. Zo pleit CD&V voor een "familiekrediet": een koppel dat een kind krijgt, kan daarbij gebruikmaken van 30 weken gezamenlijk geboorteverlof, te verdelen naar eigen goeddunken. Verder moeten de middelen voor de kinderopvang verdubbelen, pleit de partij voor forse investeringen in mentale gezondheidszorg en is er "geen discussie mogelijk" over de automatische loonindex. 

Elders positioneert CD&V zich centrumrechts. Op ethisch vlak kan er bijvoorbeeld geen sprake zijn van een verlenging van de abortustermijn tot 18 weken. De partij pleit ook voor een beperking van de werkloosheid in de tijd, dubbel zoveel wijkagenten, strengere regels voor gezinshereniging en een verplicht inburgeringsexamen voor arbeidsmigranten. 

De partij maakt zich sterk dat haar programma duidelijk becijferd is, inclusief een traject richting begrotingsevenwicht. Om het tekort van om en bij de 27 miljard euro goed te maken rekent CD&V op evergreens zoals de verhoging van de werkzaamheidsgraad tot 80 procent en ruim 2,5 miljard aan opbrengsten uit de strijd tegen fiscale en sociale fraude, maar ook op de afschaffing van de Senaat, een beperking van de partijdotaties en fors minder uitgaven voor asielopvang dankzij het EU-migratiepact.

> 10 voorstellen gezondheid CD&V

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    23 april 2024

    16 mag “ de “ 16 vergeten !