Communicatiecampagne voor langdurig arbeidsongeschikten

Mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn geweest terug naar werk begeleiden, vormt eén van de grootste beleidsuitdagingen in ons land. Niet alleen vandaag, maar ook voor de volgende jaren. Daarom lanceert ons land een communicatiecampagne naar mensen in langdurige arbeidsongeschiktheid om duidelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om terug aan het werk te gaan. 

Werk is niet alleen een bron van inkomen, maar ook een manier om sociale contacten te onderhouden, vaardigheden te ontwikkelen en een gevoel van eigenwaarde op te bouwen. Werk heeft een positieve impact op de gezondheid en het welzijn van mensen. 

Sinds het begin van de legislatuur heeft deze regering ingezet op het hervormen van de Terug Naar Werk - en de re-integratietrajecten voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. "We investeerden extra middelen in TNW-coördinatoren. Ze zijn inmiddels met bijna 100. We hebben "knipperlichten" geïntroduceerd voor alle betrokkenen. We vernieuwden de samenwerking met de regio’s en we hebben de inspanningen verder versterkt door middel van incentives zoals de werkhervattingspremie", aldus minister Vandenbroucke en zijn collega's in de federale regering.

"Dat beleid werkt. Het aantal langdurig zieken stijgt nog steeds. Dat zal de volgende jaren nog zo blijven en heeft vooral te maken met de vergrijzing. Maar het aantal mensen dat deeltijds terug aan de slag gaat, stijgt sneller."

Geen verkeerde deur naar werk

Het Riziv lanceert daarom de boodschap dat er geen verkeerde deur naar werk bestaat. "De professionals weten ondertussen dat er verschillende ingangen zijn waar mensen met gezondheidsproblemen terecht kunnen om hun weg terug naar werk te vinden. Dat kan bijvoorbeeld via een rechtstreeks contact met de werkgever, op advies van een arts, via hulp van de Terug-Naar-Werk coördinator of de adviserend arts van het ziekenfonds, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, een bemiddelaar van een arbeidsbemiddelingsdienst of één van hun partners, via de vakbond,…. Naar de burger gaan we met één heldere boodschap: er bestaat geen verkeerde deur naar werk. Iedereen verdient een gelijke kans op de arbeidsmarkt, en we willen ervoor zorgen dat het traject terug naar werk soepel verloopt, ongeacht welke deur je kiest."

In de commissie wordt ook een wetsontwerp voorgesteld om de mutualiteiten te verplichten regelmatig langdurig zieken te zien. Dat is vandaag niet het geval. Daardoor zien sommige langdurig zieken nooit een adviserend arts. Nochtans bieden die contactmomenten kansen om opnieuw de eerste stappen naar werk te kunnen zetten. 

> Help als arts uw patiënt op weg

De campagne van het RIZIV: 

Website: Terugkeer naar werk tijdens arbeidsongeschiktheid - RIZIV (fgov.be) 

VDAB en Actiris : https://bit.ly/47vHUfl 

Arts : https://bit.ly/3FY7myt 

Ziekenfonds : https://bit.ly/47dhTle 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.