Begroting e-healthplatform 2021 goedgekeurd: ruim 15 miljoen

Gisteren verscheen in Het Staatsblad het KB van 15 maart 2022 over ‘de tweede aanpassing van de derde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het eHealth-platform. Die wordt goedgekeurd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Vier ministers/staatssecretarissen moeten het besluit nu uitvoeren: Volksgezondheid (F. Vandenbroucke), Ambtenarenzaken (P. De Sutter), Begroting (E. De Bleeker) en informatisering van de Staat (M. Michel).

De bestuursovereenkomst 2021 werd voor het eHealth-platform afgesloten namens de beheerders dr.  Jacques de Toeuf, dr. Alin Derom, mevrouw Christine Miclotte, de heer Paul Perdieus, de heer Peter Raeymaekers, de heer Brecht Stubbe, mevrouw Isabelle Van der Brempt en de heer Patrick Verertbruggen, beheerders. Daarnaast ook door Frank Robben, administrateur-generaal, en Thibaut Duvillier, adjunct-administrateur-generaal.

Het KB bevat een aanhangsel met de begroting van het platform voor 2021.

Die ziet er als volgt uit:

Personeelsuitgaven 277.068
Gewone werkngsuitgaven 1.310.597
Werkingsuitgaven informatica 13.574.004
Investeringsuitgaven informatica 14.404
Roerende investeringsuitgaven 11.000
Onroerende investeringsuitgaven -
Niet-limitatieve utgaven (belastingen en betwiste) 40.000
Terugbetaling van het begrotingssurplus van het jaar N-1 0
Totaal 15.227.073

Voor het begrotingsjaar 2021 is 2% bespaard. De lonen van het personeel werden niet geïndexeerd.

Het KB vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.