Elk jaar gaan miljoenen uren van artsen verloren door IT

Elk jaar gaan in Engeland meer dan 13,5 miljoen uren tijd van artsen verloren door vertragingen als gevolg van ‘ontoereikende of slecht functionerende IT-systemen en apparatuur’, het equivalent van bijna 8.000 voltijdse artsen, of bijna 1 miljard pond.

De bevingen van het rapport van de British Medical Association (BMA) ‘Getting IT Right: A Prescription for Safe, Modern Healthcare’, werden onlangs gepubliceerd. In het verslag wordt gevraagd IT-investeringen te beschermen tegen bezuinigingen en op lange termijn te verhogen.

Vier op de vijf artsen (80%) die dit jaar deelnamen aan een enquête van de BMA zeiden dat een betere IT-infrastructuur en digitale technologie een positief effect zouden hebben op het wegwerken van de achterstand die momenteel meer dan zeven miljoen patiënten bedraagt.

Nog meer artsen (87%) waren het erover eens dat zorgverlening op afstand en monitoring van patiënten op afstand in de komende tien jaar een sleutelrol zullen spelen; toch zei slechts 24% dat zij hiervoor in hun ziekenhuis over voldoende infrastructuur beschikten.

“Belachelijke tijdverspilling”

Bijna driekwart (74%) van de artsen zei dat ze prioriteit zouden geven aan het up-to-date brengen van software, 72% zei dat ze voorrang zouden geven aan het updaten van inefficiënte hardware, 74% zei de interoperabiliteit van primaire en secundaire zorgsystemen prioritair moet worden aangepakt, en 76% zei dat het delen van gegevens tussen systemen belangrijk was.

Uit het rapport bleek dat sommige artsen een half uur bezig waren met inloggen op computers, waarbij één arts zei dat de “belachelijke tijdverspilling de veiligheid van de patiënt in gevaar brengt”.

Een arts in de tweede lijn meldde dat hij op vier verschillende systemen moest inloggen om één patiënt te behandelen. Een ander zei dat er ‘te veel logins en wachtwoorden’ waren en dat verschillende systemen ‘niet met elkaar communiceerden’.

“De hoeveelheid gegevens die we moeten verwerken is verschrikkelijk, het haalt ons weg bij onze patiënten”, zo zegt een huisarts in het verslag.

Slechts 11% van de artsen die aan de enquête deelnamen, zei ‘volledig’ over de nodige hardware te beschikken om hun taken uit te voeren, terwijl 47% zei ‘slechts soms, zelden of helemaal niet’ over de apparatuur te beschikken.

Bijna een derde (30%) zei dat de software ‘zelden toereikend’ of ‘helemaal niet toereikend’ was, terwijl minder dan 4% zei dat de software ‘volledig toereikend’ was.

Het rapport concludeerde dat software en systemen waar mogelijk moeten worden gestroomlijnd en/of geconsolideerd, en dat IT-leveranciers met het personeel in de gezondheidszorg moeten overleggen om inzicht te krijgen in hun specifieke behoeften. Het rapport beveelt aan dat in de zorginstellingen IT-gebruikersgroepen worden opgericht om eventuele problemen te signaleren.

Meer dan de helft (57%) van de artsen die in de tweede lijn werken, meldde dat er ‘altijd’ of ‘zeer vaak’ vertragingen optraden bij de toegang tot patiëntengegevens uit de eerste lijn en 8% zei dat er ‘zelden’ of ‘nooit’ vertragingen optraden.

Vier op vijf (82%) van de respondenten die in de eerstelijnszorg werken, meldden dat vertragingen bij de toegang tot gegevens van de tweedelijnszorg ‘altijd’ of ‘zeer vaak’ voorkomen. Slechts 1% zei dat dit ‘nooit’ gebeurde.

“Hieruit blijkt duidelijk dat het naadloos delen van informatie nog lang niet is aangepakt en hoewel dit deels door andere oorzaken kan worden veroorzaakt, zoals een gebrek aan digitalisering of een hoge werkdruk van artsen, speelt het gebrek aan interoperabiliteit een belangrijke rol”, zo staat te lezen in het rapport.

Nu is het tijd om te investeren, concluderen de auteurs van het rapport. “De gezondheidsdiensten en de zorgverlening in het Verenigd Koninkrijk zijn in de loop van de pandemie fundamenteel veranderd”.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Guy VANDENPLAS

  09 januari 2023

  Men belooft ons dat IT ons leven en werk als arts makkelijker en efficiënter zou maken. Ik moet samen met heel vele collegae vaststellen dat dit niet het geval is. De ergernis van IT - falen gaat soms zo ver dat ik mezelf soms letterlijk moet tegenhouden om de PC niet tegen de grond te gooien. Tientallen keren per dag inloggen, updates, connectieproblemen, printerproblemen, essentiële beelden niet kunnen zien, ...... ik word daar kierewiet van , en ik denk niet dat ik de enige ben.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  05 januari 2023

  “ one Apple a day keeps the Doctor away “ :
  Inderdaad : hij plakt aan zijn scherm !

 • Mark ACCOU

  05 januari 2023

  Dit artikel geldt jammer genoeg niet enkel voor het Verenigd Koninkrijk maar evenzeer voor België. De problemen die artsen ervaren met soft- of hardware zijn bijna dagelijkse kost. Het vele uren inbellen met ICT'ers om problemen op te lossen wordt niet geteld laat staan erkend. Het uitlopen van raadplegingen dientengevolge met overuren door artsen wordt niet vergoed. Een arts zou voor minder supplementen aanrekenen. Het stelt niet enkel het geduld van de patiënt en zijn portemonnee op de proef, maar ook dat van de arts die weer te laat thuiskomt en een stap dichter bij een burn-out komt te staan...
  Indien Apple zijn programma's had geschreven zoals een elektronisch medisch dossier, was het zeker nooit zo'n succes geworden...

 • Marc DE MEULEMEESTER

  05 januari 2023

  En dan dat INPUTten man :
  PUT U + de patient uit , ze hebben enkel nog oog kont akt met hun scherm , de patient zit erbij , kijkt ernaar en durft deze hoogmis niet onderbreken !
  En voor wat dienen al die wachtwoorden , de Russische trollen en de Chinezen lachen zich te pletter , net als die Wizard die die 3 Vlaamse Voirtrekkers te kijken gezet heeft op TIK TAK !
  TIK TOK is het stok Paard van Troje van de Chinezen !

 • Jan DE MOOR

  04 januari 2023

  de vooruitgang van achteruitgang of beter de achteruitgang van de vooruitgang.
  dertig jaar geleden waren er ook al 6 miljard mensen op aarde en alles ging veel vlotter met veel
  minder IT en elektronische hulpmiddelen ter beschikking?!?!

 • Marc DE MEULEMEESTER

  04 januari 2023

  Ik besef dat ik D ment , impotent , in kont i nent , Miss kont tent en D kadent ben op 70 jarige leeftijd maar toch maakt wat er van mijn brein rest nog steeds rapper associaties dan 1 kompjoeter !
  Voor dat speelgoed moet ge veel tijd en geduld hebben , tijd die beter besteed wirdt aan persoonlijk contact en takt met de patiënt !