Hoe introduceer je thuismonitoring als tijdsbesparing? (proefschrift)

Alexander de Jong (Hogeschool Tio, Amsterdam) verdedigde vorige week een kwalitatieve studie over thuismonitoring. Onderzoeksvraag: hoe kunnen Nederlandse ziekenhuizen het nut van thuismonitoring onder de aandacht kunnen brengen om tijdsbesparing te realiseren? We zoomen in op zijn aanbevelingen.

Een stappenplan is aangewezen bij medische professionals met daaraan gekoppeld veranderdruk en een gevoel van urgentie. "Laat de medisch professional duidelijk zien wat de gevolgen zijn als ze het oude werkproces aanhouden: het vastlopen van de zorg in 2040 en taferelen zoals de wachtrijen bij Schiphol, maar dan voor het ziekenhuis. Gebruik concrete voorbeelden om duidelijk te maken dat als medisch professionals straks überhaupt nog voor patiënten willen zorgen, er wat móet veranderen in het werkproces." Klare taal is dat en meteen kunnen we zo naadloos naar de tweede aanbeveling: zorg voor een duidelijke en begrijpelijke boodschap. Met de klemtoon op de verhoging van de zorgkwaliteit, gestaafd door patiëntervaringen. "Haal de angst bij de arts weg door middel van bewijslast. Zorg ervoor dat de zorgprofessional vertrouwen krijgt in de toepassingen door met cijfers te laten zien dat de resultaten gelijk of beter zijn als bij het leveren van fysieke zorg. Verzamel deze bewijslast in de vorm van onderzoeksresultaten of ervaringen van concullega’s en gebruik dit in de duidelijke en begrijpelijke communicatie richting professionals."

Ambassadeurs en best-practices

Nog een tip: zoek ambassadeurs, zowel intern als extern. "Bekijk of er in de eigen organisatie enthousiaste initiatiefnemers zijn die aan de slag (willen) gaan met digitale zorgtoepassingen, zoals thuismonitoring. Faciliteer hen op alle mogelijke manieren om kennis en ervaringen te delen. Als er geen ambassadeurs in-house zijn, is het verstandig om deze kennis en ervaring te laten delen door succesvolle initiatieven in andere ziekenhuizen.

"Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden en weer pilots uit te gaan voeren." Die bestaan al. Uiteraard moet dit thema onder de aandacht komen via alle beschikbare communicatiekanalen: vakgroepen, bijeenkomsten, sociale media of medische tijdschriften... en uiteraard kun je dit linken aan drijfveren van de eigen organisatie.

Nut en noodzaak van thuismonitoring. Een kwalitatieve studie uitgevoerd om te onderzoeken hoe Nederlandse ziekenhuizen het nut van thuismonitoring onder de aandacht kunnen brengen om tijdsbesparing te realiseren. Alexander de Jong, Hogeschool Tio, Amsterdam. Meer details verkrijgbaar op de redactie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.