Dr. Giovanni Briganti wordt co-leader van werkgroep gezondheid van AI 4Belgium

Op initiatief van Alexander De Croo, destijds minister van Digitale Agenda,  werd twee jaar geleden een groep experts betrokken bij de reflectie over de ontwikkeling van artificiële intelligentie in België: AI 4 Belgium. Inmiddels werd ook een gezondheidsluik van het project gelanceerd dat mee geleid wordt door dr. Giovanni Briganti. Het project start op 5 oktober met een digitaal colloquium van 17.00 tot 18.30 uur. 

AI4belgium is een community-gedreven initiatief. Het doel is mensen en organisaties in België in staat stellen om de door artificiële intelligentie gecreëerde kansen te grijpen en de transities die AI veroorzaakt verantwoord te laten verlopen. AI 4 Belgium heeft de ambitie om België te positioneren in het Europese AI-landschap.  

Afspraak op 5 oktober 

Het gezondheidsluik van het project start concreet op 5 oktober met een virtueel colloquium. Dr. Giovanni Briganti werd zopas  benoemd tot co-leader van de gezondheidswerkgroep AI4 België. Een mooie erkenning: “Ik wil graag meewerken aan dit project zodat deze ontwikkeling kan leiden tot concrete projecten voor patiënten, artsen en hun praktijk. Op deze manier kunnen we alle spelers ontmoeten en kunnen we samenwerken.” 

Die mening wordt gedeeld door de andere  co-leader, Alexander Olbrechts, Business Group Leader Health Tech bij Agoria: “Onze wens is om kansen te creëren en vooruitgang mogelijk te maken voor de gezondheidszorg. Artificiële intelligentie is erg belangrijk voor de medische sector.”  

Een legaal en ethisch kader 

Volgens Nathanael Ackerman, algemeen directeur van AI4Belgium, “is het idee van de gezondheidswerkgroep AI 4Belgium om projecten tot stand te brengen tussen de verschillende spelers in de gezondheidswereld.”

De kick-off vindt plaats op 5 oktober. Er is een nood aan concrete AI-toepassingen. “We stellen via AI 4Health voor om drie richtlijnen te volgen: een betere integratie van AI-technologieën in ziekenhuizen en gezondheidszorg, sensibiliseren en artsen opleiden en in AI-tools en -technologieën. Daarnaast willen wij ook bijdragen aan de definitie van het Europese en Belgische juridische en ethische kader om een veilige toepassing van deze technologieën mogelijk te maken.”  

Artsen opleiden 

Dr. Briganti is docent AI aan de UMons, de ULB, docent fysiologie in Lausanne en expert in de AI in de gezondheidszorg aan de ULB. Hij wil zijn expertise delen met het project. “Ik wil bruggen slaan tussen dokters, ziekenhuizen en bedrijven. Iedereen moet de uitdagingen van de anderen beter begrijpen. Vandaag zijn er grote problemen met oplossingen die niet robuust genoeg zijn voor de klinische praktijk. Het is daarom tijd om het luisteren tussen de betrokkenen te verbeteren om de technologie te optimaliseren. AI heeft zoveel potentieel om de kwaliteit van de zorg voor de patiënt, het werk voor de dokter en de ziekenhuisprocessen te verbeteren.”

Volgens hem moeten de inspanningen geconcentreerd worden, zodat "AI een toegevoegde waarde is voor artsen in hun praktijk en dat de drempels weggewerkt worden. Daarvoor moeten we uiteraard kijken naar de opleiding in deze nieuwe technologieën. AI kan uiteraard ook nieuwe praktijken brengen op alle niveaus van ziekenhuizen."  

Vertrouwen in de technologie 

In hun dagelijks werk in het ziekenhuis of in hun praktijk, “hebben artsen behoefte aan degelijke oplossingen, oplossingen waarop ze kunnen vertrouwen en die ze zelfs mee kunnen helpen ontwikkelen. Het maakt hun betrokkenheid alleen maar groter.” 

Zijn benadering is een 360 °-aanpak: "We denken aan het verbeteren van de huidige medische praktijk, maar ook aan het zo snel mogelijk opstarten van artificiële intelligentiecursussen op universiteiten, voor studenten én voor artsen." 

Afspraak op 5 oktober! 

Programma en inschrijving voor het digitaal colloquium van AI 4Health

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.