De Projectathon e-gezondheid vindt plaats op vrijdag 22 februari 2019

De eerste Projectathon e-gezondheid vindt plaats in Brussel, op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019. Op de Projectathon zal Abrumet ook het officiële startschot geven voor zijn server Brusafe+, waarvoor het ondersteund werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe moet men de uitwisseling van medische gegevens technisch en veilig organiseren zodat patiënten en gezondheidszorgverstrekkers uit heel België er gebruik van kunnen maken via talrijke applicaties? De einddoelstelling? De kwaliteit van de zorg verbeteren. Abrumet, lifetech.brussels (hub.brussels), IHE Belgium en Agoria – die aan de basis staan van het platform e- gezondheid.brussels – organiseren een grote bijeenkomst van IT-experts om de compatibiliteit uit te testen van hun oplossingen met de infrastructuur die Abrumet ontwikkelde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze eerste Projectathon e-gezondheid vindt plaats in Brussel, op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019.

De e-gezondheid vormt een grote uitdaging. De medische gegevens moeten immers op een duidelijke en nauwkeurige manier toegankelijk zijn voor zowel patiënten als artsen, ziekenhuizen en alle gezondheidszorgverleners. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt de uitbouw van het Brussels Gezondheidsnetwerk en zijn multidisciplinaire gegevenskluis, die Brusafe+ heet. Die in Brussel op poten gezette infrastructuur maakt het mogelijk veilig gegevens te delen.

Deze Projectathon, die georganiseerd wordt door Abrumet, lifetech.brussels (hub.brussels), IHE Belgium en Agoria, is een buitengewoon evenement. Ter gelegenheid ervan worden ondernemers die digitale oplossingen ontwikkelden bijeengebracht om hen technische tests te laten uitvoeren voor de aansluiting van hun oplossing op het Brussels Gezondheidsnetwerk. Voorts komen tijdens dit evenement experts uit de medische wereld aan het woord, zodat ze hun ervaringen in het veld kunnen delen.

In België en in het buitenland

De ambitie van de Projectathon stopt niet aan de Belgische landsgrenzen. Ze bestaat er ook in aan te tonen hoe het gebruik van internationale standaarden het mogelijk zal maken de integratie van Belgische digitale oplossingen in andere Belgische en internationale oplossingen te faciliteren dankzij de Brusselse infrastructuur.

De ministers bevoegd voor het Gezondheidsbeleid – Didier Gosuin, Guy Vanhengel, Fadila Laanan, Cécile Jodogne en Bianca Debaets – hebben persoonlijk gezorgd voor een vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van internationale normen. Dat deden ze met name door de ontwikkeling van Brusafe+ te ondersteunen en door synergieën tussen de gezondheidszorg, innovatie en industrie te bevorderen via e-gezondheid.brussels.

Kort samengevat: de loutere aansluiting op deze Brusselse infrastructuur zal het toelaten vernieuwende oplossingen in te zetten voor de talrijke gebruikers, patiënten, medische professionals en ziekenhuizen. Brusafe+ is de toegangspoort voor de uitwisseling van gestructureerde gezondheidsgegevens tussen multidisciplinaire zorgverleners op de Belgische en – heel binnenkort – ook internationale markt.

Op de Projectathon zal Abrumet ook het officiële startschot geven voor zijn server Brusafe+, waarvoor het ondersteund werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Twee workshops: een technische workshop rond de aansluiting op Brusafe+ en een technische workshop rond IHE

De Projectathon is bestemd voor bedrijfsleiders, ziekenhuisbeheerders, onafhankelijke artsen, O&O- verantwoordelijken, IT-verantwoordelijken en IT-ontwikkelaars.

IT-ontwikkelaars worden zeker niet over het hoofd gezien: ze zullen er de interoperabiliteit van hun software met het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen uittesten via het gebruik van IHE-profielen (IHE staat voor ‘Integrating the Healthcare Enterprise’). Zij die al aangesloten zijn op de Brusselse Brusafe+-server, zullen hun aansluiting op de bestaande Belgische gezondheidsnetwerken kunnen uittesten. Die aansluiting concretiseert de uitwisseling van gestructureerde gezondheidsgegevens tussen verschillende eerstelijnszorgverstrekkers.

Privébedrijven en starters die geïnteresseerd zijn in hoe de deling van gezondheidsgegevens geoptimaliseerd kan worden, kunnen met hun vragen terecht bij Agoria en lifetech.brussels. Hun technische vragen kunnen ze aan Abrumet stellen.

Projectathon - 22-23 februari 2019 - Blue Point, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel

Het volledige programma van de Projectathon e-gezondheid

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Lutgard WAUTERS

    26 februari 2019

    Wegens te laat vermoedelijk niet voor de lezers bedoeld..