Erkende religies en boeddhisme pleiten voor wettelijk kader "spiritueel zorgverlener"

De nieuwe regering moet de volgende legislatuur werk maken van een wettelijk kader voor een "spiritueel zorgverlener" in de gezondheids- en welzijnszorg. Dat vragen de vertegenwoordigers van de erkende religies en het boeddhisme in ons land in een gezamenlijke verklaring naar aanleiding van de verkiezingen.

Het kader moet zorgen voor een "toegankelijke, transparante en professionele spirituele zorgverlening als onderdeel van de totaalzorg voor alle zorgvragers", klinkt het. De vertegenwoordigers wijzen erop dat een spiritueel zorgverlener een lid kan zijn van een interdisciplinair samengesteld team dat samen verantwoordelijk is voor kwaliteitsvolle zorg.

Verder vragen de vertegenwoordigers om de levensbeschouwingen niet tot de strikte privésfeer terug te dringen. Dat zou net leiden tot "meer wantrouwen en polarisatie", staat in de verklaring. De meerwaarde van levensbeschouwingen ligt vandaag "in het voeren van dialoog, het bruggen bouwen en de constructieve samenwerking tussen levensbeschouwingen, overheden en maatschappelijke actoren in ons land". Daarom vragen ze de politieke partijen en toekomstige overheden om te blijven investeren in hun financiering. Die investering zou zichzelf terugverdienen in sociale cohesie, mentaal welzijn, opvoeding en onderlinge solidariteit, menen ze.

'Gewetensvol' stemmen

De ondertekenaars roepen de burgers dan weer op om "gewetensvol" te gaan stemmen, "met kennis van het programma en van de deelnemende partijen en hun kandidaten". Ook vragen ze solidair te zijn met mensen die het moeilijk hebben en met toekomstige generaties. Dat "vereist dat we de belangrijke uitdagingen op vlak van klimaatverandering niet uit het oog verliezen en dat burgers, levensbeschouwingen, middenveld, industrie en overheid zich blijven inzetten voor het beperken van de opwarming van de aarde".

De voorzitters van de Boeddhistische Unie, het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst, het Centraal Israëlitisch Consistorie, de Federale Synode, de Moslimraad, de Verenigde Protestantse Kerk en de Bisschoppenconferentie van België en de metropoliet van de Orthodoxe Kerk ondertekenden de verklaring.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.