Green Deal: AZ Sint-Blasius zet in op ambitieus duurzaamheidsbeleid 

Op 8 mei vindt in Brussel een studiedag plaats van de Vlaamse overheid rond de Green Deal voor de zorg. AZ Sint-Blasius is er, als deelnemende partner, één van de genodigden. Op 8 mei is het één jaar geleden dat AZ Sint-Blasius de Green Deal ondertekende en zich vrijwillig engageerde voor een periode van drie jaar.

De zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. Tezelfdertijd dragen ze ook zelf bij aan deze problemen. Deze vicieuze cirkel wil de Vlaamse Overheid doorbreken met de “Green Deal Duurzame Zorg”.

AZ Sint-Blasius voert al jarenlang een actief milieu- en klimaatvriendelijk beleid. "We zetten in op bewustwording en leveren inspanningen om de ecologische voetafdruk van onze activiteiten te beperken. Reeds in 2015 won AZ Sint-Blasius hiervoor de MVO-award van VOKA."

Sinds het ondertekenen van de Green Deal, heeft het ziekenhuis de inspanningen verhoogd.

"Zo zijn we voor alle verlichting overgeschakeld naar LED. Ventilatie gebeurt nu op maat (afgestemd op de werking per lokaal - we ventileren enkel waar en wanneer nodig). Personeelslokalen zijn uitgerust met waterfonteintjes (ipv waterflessen)."

Operatiekwartier

Een recent succesverhaal is het afvalrecyclageproject in het operatiekwartier. Om de ecologische voetafdruk van het operatiekwartier te verkleinen, zijn einde maart in het operatiekwartier twee nieuwe recyclagestromen opgestart, voor PMD en voor de blauwe doeken rond steriele sets. 

“Dankzij de inzet van alle betrokken medewerkers en artsen van het operatiekwartier, en hulp van de collega’s van logistiek, intern transport, schoonmaak en de interne preventiedienst, levert dit initiatief nu al mooie resultaten op”, zegt Karen Pieters, algemeen directeur. “Dagelijks wordt gemiddeld 12 kg aan PMD en 11 kg aan blauwe doeken gerecycleerd. Dit betekent op jaarbasis meer dan 5.000 kg te verbranden restafval minder.”

“Dergelijke projecten vergen een grondige dienstoverschrijdende voorbereiding. De toepassing van nieuwe werkwijzen vraagt bovendien vaak gedragsverandering bij alle medewerkers. Een inspanning die we als ziekenhuis graag willen leveren. Duurzaamheid blijft ook de komende jaren een van onze beleidsdomeinen”, zegt Karen Pieters. “Vandaag, 8 mei, lanceren we ook een nieuwe webpagina waarop geïnteresseerden een overzicht vinden van onze inspanningen ter zake.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Romaric CROES

    08 mei 2024

    Schitterend! Zou elke zorginrichting daar voorbeeld moeten aan nemen.