Intercommunale eist 600.000 euro van 250 Franstalige ASO's, hekelt DeMeFF

De Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC), vraagt 125 ASO's om meer dan 250.000 euro terug te betalen, op grond van een rekenfout de afgelopen twee jaar. In werkelijkheid zou het gaan om 250 artsen voor een totaal verlies van ruim 600.000 euro. Dat is wat DeMeFF, de Franstalige tegenhanger van Vaso, aan de kaak stelt en ze onderstreept de tekortkomingen in het ziekenhuismanagement en de negatieve impact op ASO's.

De financiële situatie van Franstalige ziekenhuizen is erg ingewikkeld zoals het laatste MAHA-rapport liet zien. Elke instelling maakt de balans op van haar kaspositie, op zoek naar de laatste euro aan besparingen. Tegen deze achtergrond van crisis en budgettaire spanningen wijst DeMeFF, de Délégation des Médecins Francophones en Formation, met de vinger naar een recente aanvraag voor terugbetaling van een groot aantal ASO's. “De ISPPC vraagt 125 artsen in opleiding om meer dan 250.000 euro terug te betalen onder het mom van een rekenfout in de afgelopen twee jaar. In werkelijkheid ging het om 250 artsen gedurende twee jaar, wat neerkomt op een verlies van meer dan 600.000 euro. Deze 'fout', die een aantal zorgwekkende excessen onthult, onderstreept de tekortkomingen van een ziekenhuismanagementsysteem dat al bekritiseerd werd voor zijn gebrek aan transparantie en efficiëntie”.

Overuren

Concreet zouden de artsen in opleiding in het ISPPC te veel betaald hebben gekregen voor de overuren die ze maakten. Het ziekenhuis zou “abusievelijk” overuren hebben uitbetaald tegen 125% of 150% voor specialisten in opleiding, terwijl de reglementen bepalen dat overuren tegen 25% of 50% moeten worden uitbetaald.

Volgens DeMeFF kan het ziekenhuis echter niet wettelijk eisen dat specialisten in opleiding de vergoeding terugbetalen die zij correct hebben ontvangen. In hun visie (en die van hun gespecialiseerde advocatenkantoor, dat dit soort zaken behandelt) heeft het ziekenhuis de contracten die met de artsen in opleiding zijn overeengekomen namelijk correct uitgevoerd, en is het juridisch niet mogelijk om met een beroep op het bestaan van een 'fout' (die overigens niet is aangetoond) terugbetaling te eisen van een vergoeding die correct is ontvangen. “We willen erop wijzen dat artsen in opleiding extreem hard werken en onder grote druk staan. Ze maken zich echt zorgen over het respect dat deze instelling toont voor hun werk.

Bewustwording in de hele sector

DeMeFF roept op tot “een collectieve wake-up call en een verregaande structurele hervorming van het ziekenhuismanagement. "In dit verkiezingsjaar, met de parlementsverkiezingen in aantocht, kunnen we niet negeren dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van ISPPC van de Socialistische Partij is. We hadden deze discrepantie al aan de kaak gesteld tijdens het vorige probleem met de Universitaire Ziekenhuizen van Brussel (Erasme, Bordet, HUDERF), die via hun directeur-generaal, de heer Witmeur, illegaal een bonus probeerden terug te vorderen die bedoeld was voor artsen in opleiding”.

Middelen voor zorgverleners

“Ziekenhuizen leveren zorg”, zegt DeMeFF. “Om dat te doen, heb je zorgverleners nodig. Zij ontvluchten echter onze ziekenhuizen, waar hun professionele malaise verergert door het gebrek aan respect voor hun beroep. Het is tijd om transparantie, efficiëntie en respect te eisen voor de mensen in het hart van onze gezondheidszorg."

De beurt aan de politieke partijen

Meer dan ooit moeten volgens DeMeFF zorgverleners weer centraal komen te staan in het zorgstelsel. Om politici bewust te maken van deze cruciale kwestie, gingen ze op tournee langs de politieke partijen om de prioriteiten van artsen in opleiding uiteen te zetten in de aanloop naar 9 juni.

Bij de PS werd een eerste bijeenkomst belegd, die hartelijk was, maar geen resultaat opleverde. Na de ISPPC-affaire en de grote betrokkenheid van de PS, ontmoeten ze voor de verkiezingen de teams van voorzitter Paul Magnette.

Aan de kant van de MR spitsten de discussies zich vooral toe op de beperking van de vestiging van artsen in opleiding, een idee dat door de partij vooral werd geopperd voor huisartsen, maar ook voor specialisten. Hoewel er naar hen werd geluisterd, lijkt er in dit stadium geen grote vooruitgang te zijn geboekt.

De Ecolo-partij luisterde constructief en de uitwisseling van informatie gaat door, met name over de voorgestelde hervorming van de accreditatiecommissies.

Wat de “Engagés” betreft: de partij luisterde naar de problemen en zegt bereid te zijn om het werk na de verkiezingen voort te zetten.

Défi is ook open geweest, maar de PTB reageerde nooit op hun e-mail waarin ze vroegen om een ontmoeting.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.