Jan Yperman Ziekenhuis vult blinde vlek dialysecentra

Het Jan Yperman Ziekenhuis wil zorg nog dichter bij de patiënt brengen en plant de opstart van een centrum voor CAD (collectieve autodialyse) in Diksmuide. Daarmee zou een blinde vlek in het huidige dialyse-aanbod worden ingevuld.

Het stadsbestuur van Diksmuide ziet hierin een grote meerwaarde voor z’n inwoners en die van omliggende gemeenten, en wil het voormalige zwembad De Kupe in erfpacht geven aan het Jan Yperman Ziekenhuis, zodat het centrum voor CAD daar kan worden uitgebouwd.

De dienst Nierziekten van het Jan Yperman Ziekenhuis heeft een ruime expertise in dialyse. Dat is een behandeling voor patiënten met ernstig nierfalen waarbij de werking van de nieren grotendeels wordt overgenomen. Het aantal dialysepatiënten stijgt nog elk jaar, onder meer door de vergrijzing, en dus ook de noodzaak aan voldoende dialysecapaciteit. Onlangs zijn op de hoofdcampus in Sint-Jan (Ieper) de werken gestart voor een nieuwbouw, waar onder meer het dialysecentrum van het Jan Yperman Ziekenhuis in 2023 een gloednieuw onderkomen zal vinden.

Impact op leven patiënt verkleinen
Collectieve autodialyse is een vorm van ‘low care’ dialyse: ze is geschikt voor stabiele patiënten die geen acute medische zorg nodig hebben. Dialysepatiënten worden doorgaans driemaal per week gedialyseerd, telkens gedurende 3 à 4 uur. De impact van die verplaatsingen en de langdurige dialyseperiode, maken dat de impact van de ziekte op het dagelijks leven van de patiënt zeer groot is.

Een manier om die impact wat te verkleinen is de levensnoodzakelijke therapie dichter bij de patiënt te brengen. Uit een analyse blijkt dat West-Vlaanderen op vandaag een blinde vlek telt in het aanbod aan dialysecentra: de regio Diksmuide (zie kaart hieronder, rond elk centrum werd een straal van 10 km getrokken). Inwoners van Diksmuide en naburige gemeenten moeten zich momenteel verder dan 10 kilometer verplaatsen naar een dialysecentrum.Grote meerwaarde voor regio
“Zorg van topniveau dicht bij de patiënt: daar staan we als ziekenhuis voor”, zegt algemeen directeur Frederik Chanterie van het Jan Yperman Ziekenhuis. “Een CAD in Diksmuide zou voor de inwoners van Diksmuide en de randgemeenten dan ook een grote meerwaarde betekenen. Zo hoeven dialysepatiënten uit die regio zich niet meer zo ver te verplaatsen, maar kunnen ze dicht bij huis terecht voor hun behandeling, van dezelfde hoge kwaliteit. Als ziekenhuis zijn we graag bereid om in deze bijkomende dienstverlening te investeren. Om het CAD-centrum in te richten in het voormalige zwembad gaat het om een investering van ruim 2 miljoen euro. Op termijn zien we zeker mogelijkheden om het CAD-centrum te laten evolueren en ook een specialistisch poliklinisch aanbod aan te bieden. We zijn van plan om de huisartsen en andere zorgprofessionals uit de regio hierbij nauw te betrekken, zodat we een complementaire en versterkende werking kunnen uitbouwen.”

Uiteraard zijn aanpassingswerken nodig aan het voormalige zwembad, voor het centrum voor CAD er kan openen. De start van die werkzaamheden is voorzien voor begin 2022.

In overeenstemming met doel schenking
“We zien in dit plan van Jan Yperman een unieke kans om gezondheidszorg dichter bij de mensen te brengen en daarom leggen we aan de gemeenteraad voor om De Kupe vanaf 2022 in erfpacht te geven aan Jan Yperman" aldus de burgemeester.

Van links naar rechts op de foto: burgemeester Lies Laridon van Diksmuide, algemeen directeur Frederik Chanterie van het Jan Yperman Ziekenhuis en schepen van Volksgezondheid Katleen Winne van Diksmuide. 
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.