Jessa boort opties duurzame verwarming/koeling aan

Om het nieuwe ziekenhuis straks duurzaam te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer, onderzoekt Jessa de bodem op de Salvator Plus site. “We creëren in totaal vier boorputten. In één put bootsen we de reële situatie na, (we gaan al tot op de juiste diepte, nl. 250 m), in de drie andere putten plaatsen we meetinstrumenten. Zo komen we te weten hoeveel energie we uit de bodem kunnen halen”, zegt woordvoerder Lieve Ketelslegers. De werken eindigen midden juni. 

De geschatte jaarlijkse energiebehoefte voor ‘ons zorgpark’ is berekend op 20.073.355 kWh. Met de energiebesparende maatregelen -zoals dus koude/warmte opslag in combinatie met zonnepanelen- is het mogelijk om het eindverbruik terug te dringen met ruim 9.000.000 kWh. Dat komt overeen met het verbruik van een 440-tal gezinnen. 

De boringen gebeuren op een grasveldje aan de Salvatorstraat (vlakbij de toegang naar de oogkliniek). In aanwezigheid van de buren, ging eind april de eerste boor de grond in. 

Veelbelovend

Lieve Ketelslegers: “Voor elke put gaan we door de krijtlaag, zo’n 250 meter diep. De komende twee weken onderzoeken we het debiet van het grondwater en de doorlaatbaarheid van de grond. Dat is nodig om straks het volledige koude/warmte systeem goed te ontwikkelen maar ook om te zien hoe succesvol onze koude/warmte opslag zal zijn. Gelijkaardige metingen in de buurt (RECOR-gebouw) zijn alvast veelbelovend.” 

De putten hebben een doorsnee van zo’n 40 cm en zijn afgedekt. 

De boorsite Put met meetpunten

Voorontwerp en masterplan 

Het voorontwerp van het ziekenhuisgebouw is bijna afgerond. Zeer veel aandacht gaat naar duurzaamheid. De boringen kaderen in de ambitie om tegen 2035 voor de helft op groene energie te draaien. Tegen 2050 moet Jessa  100% klimaatneutraal zijn. 

Het nieuwbouwziekenhuis is deels verweven in een rustgevende parkomgeving en zal op een duurzame manier vlot bereikbaar zijn: te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. 

Hoe duurzaam is duurzaam? 

Om te kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid (VIPA) hanteert VIPA de GRO(*)methodiek: aan de hand van 86 criteria kan er objectief gemeten worden hoe duurzaam het project in kwestie is. Van het totaal aantal criteria zijn er 46 criteria verplicht te behalen, minstens 10 criteria zijn vrij te kiezen (maar moeten ook verplicht behaald worden). 

Jessa gaat een stap verder en tracht, naast de 46 verplichte criteria, aan 15 extra duurzaamheidscriteria te beantwoorden. Over welke criteria gaat het? De criteria zijn opgedeeld in verschillende thema’s die betrekking hebben op: 

  • de site. Het gaat dan bv. om: 
  • mobiliteit: modelshift 60 % auto / 40 % andere modi, ruimtelijke kwaliteit, bodem- en ruimtegebruik, aantrekkelijkheid van de omgeving, overstroming, buitenluchtkwaliteit, buitengeluid…). 
  • het gebouw. Het gaat dan bv. om: 
  • akoestiek, warmte/koude, klimaatadaptief design, daglicht/kunstlicht, thermisch comfort: bv. geen tocht.., binnenluchtkwaliteit, visueel comfort, erfgoedwaarde, sociaal veilig ontwerp, integrale toegankelijkheid, energieprestatie, hernieuwbare energie, energiezuinige installaties, behoud van grondstoffen, materiaalkeuze, waterverbruik, waterhergebruik, afvoer van water, onderhoudsvriendelijk ontwerpen, gebruik door derden….) 

Jessa wil op de Salvator Plus Site nieuw zorgpark aanleggen. De drie zorgcampussen van Jessa zullen er ondergebracht worden in één nieuwbouw. Om de ruimtelijke voetafdruk te beperken komt er een Parktoren, in de vorm van een opengeklapt boek, van 18 bovengrondse verdiepingen. Dit deel van het gebouw is bestemd voor de patiënt die slechts kort in het ziekenhuis wordt opgenomen. Daarnaast komt er een Parkvleugel, verweven in de groene parkomgeving, voor patiënten die gedurende langere tijd of dikwijls in het ziekenhuis moeten zijn. Ook de raadplegingen en ambulante zorg krijgen een thuis in deze vleugel. De wisselwerking met het groene park speelt een cruciale rol. Deze groene long in de stad is niet alleen toegankelijk voor patiënten en bezoekers maar ook voor de Hasselaar. Het nieuwe zorgpark is goed bereikbaar en speelt in op milieubewuste mobiliteit. Duurzaamheid en kwaliteit staan voorop in heel het masterplan. 

(*) ‘GRO’ is een duurzaamheidsinstrument genoemd naar de Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland, die voorzitter was van de VN-commissie ‘World Commission on Environment and Development’ en die in 1987 het rapport ‘Our Common Future’ uitbracht. 

> Jessa eenheidscampus in groene parkomgeving met kostenplaatje van 500 miljoen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.