Kamer-relletje rond Medista

Kathleen Depoorter (N-VA) voelde onlangs in de Kamer minister Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Vooruit) aan de tand over zijn communicatie aangaande het FIA-rapport (Federatie Interne Audit). Dat rapport spitte de gang van zaken uit over de geruchtmakende Medista-affaire. 

Depoorter ging meteen in de aanval: “Er is onder de bewindsperiode van minister Vandenbroucke veel fout gelopen met de coronavaccins, maar de integriteitsschendingen door een topambtenaar vormen toch wel de kers op de al rotte taart. Volgens het rapport van de FIA heeft de topambtenaar de nieuwe distributeur aan een advocaat geholpen, ze is daarenboven niet discreet gebleven tegenover derden over het vaccindistributiecontract en het bedrijfsgeheim van de oude distributeur werd niet gegarandeerd. De FIA kan zelfs kwade trouw niet uitsluiten.”

Het N-VA kamerlid schetste de affaire in het licht van de relatie met de coalitiepartners van de minister “die zich stilaan zorgen maken over de geloofwaardigheid van de minister en de federale instellingen. Daar komt nog bij dat zijn verklaringen in de pers en het parlement het rapport van de FIA volledig tegenspreken.” Waarna ze zich rechtstreeks tot Frank Vandenbroucke richtte: “Mijnheer de minister, kan u eigenlijk nog wel functioneren?”

Niet kwaadwillig

Vandenbroucke verwees naar het voordien urenlange debat over het FIA-rapport in de Kamercommissie. Hij herinnerde aan de positieve punten uit het FIA-rapport: “Het was helemaal niet onredelijk van mijn administratie om bepaalde facturen van Medista te betwisten, het niet toekennen van een opdracht uit 2020 bleek correct, de bestekvoorwaarden voor de opdracht van 2022 waren niet discriminerend.” 

Wel gaf hij toe dat de FIA had aangetoond dat er integriteitsschendingen zijn vastgesteld bij de administratie, maar hij citeerde de FIA verder ook als volgt: "…dat er geen enkele concrete indicatie gevonden is dat de integriteitsschendingen kwaadwillig waren of dat er hier sprake was van passieve corruptie." De minister beloofde om alle aanbevelingen van de audit volledig uit te voeren. Dat houdt ook in dat hij een klacht met burgerlijke partijstelling indient tegen diegenen die het gesprek (met de topambtenaar, red.) georganiseerd hebben.

Schaamte

Met dat antwoord toonde Kathleen Depoorter zich allesbehalve tevreden: “De revisor stelt heel duidelijk dat kwade trouw niet kan worden uitgesloten en dat de ambtenaar in kwestie integriteitsschendingen heeft begaan. De minister maakt het parlement, de belastingbetaler en een door hem ontslagen Vlaams bedrijf belachelijk. Ik voel plaatsvervangende schaamte. De minister is een gevaar voor de Vlaamse welvaart en een gevaar voor deze Kamer!”

Daarop ontstond ophef en een verbale woordenwisseling tussen Ahmed Laaouej (PS) en Kathleen Depoorter, gemengd met protesten op de banken van de N-VA, waarna  het incident werd gesloten.

Intussen startte het Brussels Parket een opsporingsonderzoek nadat het de audit van Frank Vandenbroucke onder ogen kreeg. Diverse inbreuken op de wet rond openbare aanbestedingen zijn blijkbaar vastgesteld door Vandenbrouckes audit. Het Parket kan nu een stuk breder gaan dan de audit zelf. Ook Medista zelf kan nu de zaak nog opentrekken door zelf klacht neer te leggen.

> "Tijd dat Vandenbroucke opstapt" (Depoorter)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.