VASO-memorandum: meer onafhankelijk werken, opleidingskwaliteit, behoud contingentering...

In de aanloop naar de verkiezingen op federaal en Vlaams niveau lanceert de Vlaamse Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO) een memorandum gericht aan toekomstige beleidsmakers. Als cruciale schakel in de Belgische gezondheidszorg stellen ASO's een memorandum op met vijf essentiële punten om mee te nemen bij het opstellen van het volgende regeerakkoord. Doel: de toekomst van de gezondheidszorg waarborgen en de kwaliteit van de opleiding verzekeren.

Dr. Maarten Falter, voorzitter van VASO, onderstreept het belang van het memorandum: "Artsen in opleiding spelen een essentiële rol in de zorg, zowel nu als in hun verdere carrière, en verdienen de aandacht van beleidsmakers. Ons memorandum biedt een constructieve basis voor verdere gesprekken en hoopt bij te dragen aan een duurzaam en kwalitatief gezondheidszorgbeleid met aandacht voor de opleiding van toekomstige artsen."

Namens de arts-specialisten in opleiding in Vlaanderen, Bestuur VASO en Werkgroep VASO 2023-2024 scharen deze ASO's zich achter het memorandum: Maarten Falter, Amber Van Baelen, Miet Vandemaele, Jonathan Mertens, Sevda Ece Kizilkilic, Yassine Laghrib, Cynthia D’Hondt, Tom Fidlers, Steven Martens, Jonas Brouwers en Judith Brusselmans. 

De vijf essentiële punten in het memorandum zijn:

  1. Onafhankelijke structuur: Oprichting van een onafhankelijke structuur voor artsen in opleiding dat eveneens fungeert als meldpunt, scheiding van de rollen opleider-werkgever en oprichting van een meldpunt, met een rugzaksysteem voor opleidingstickets en -vergoedingen. Inspiratie voor deze structuur vindt men bij de haio's (huisartsen in opleiding). Het rugzaksysteem was al terug te vinden in het Groenboek van voormalig Volksgezondheidsminister Maggie De Block. VASO dringt ook aan op meer transparantie binnen de bevragingen rond de kwaliteit van opleidingsplaatsen zoals die nu gebeurt. Meer autonomie van de ASO is daarbij essentieel. De ASO moet ook deeltijds kunnen deelnemen aan een opleiding, cfr. Nederland.
  2. Opwaardering sociaal statuut: Verbetering van het sociaal statuut van artsen in opleiding, inclusief regelingen voor werkloosheid en pensioen: uitbreiding van de tweede pijler via de Riziv-premie, erkenning van de gewerkte jaren als ASO bij de bepaling van de pensioenleeftijd, de werkloosheidsuitkering op korte termijn reguleren.
  3. Kwaliteitsgarantie opleiding: Waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen in de specialistische geneeskunde en binnen de ziekenhuisnetwerken. Met onafhankelijke evaluatietools (Medbook) waarbij niet alleen alles in handen zit van de universiteiten. Voor de opleiding binnen ziekenhuisnetwerken moet er voldoende pathologie beschikbaar zijn om de kwaliteit te garanderen. Op dit moment bestaan geen criteria om de ASO op te leiden op verschillende campussen en/of in een ziekenhuisnetwerk.
  4. Behoud van contingentering: Pleidooi voor het behoud van federale contingentering en inzet op subcontingentering binnen de Vlaamse gemeenschap. Een onbeperkte opleidingscapaciteit zal de bestaande problemen in sommige disciplines niet oplossen. Vermijden dat beslissende stemmen binnen de Vlaamse en federale planningscommissie meerdere belangen bewaken.
  5. Mentaal welzijn: Proactieve aanpak ter bevordering van het mentaal welzijn van artsen in opleiding, met focus op het verminderen van risicofactoren en het vergroten van autonomie.

Het memorandum biedt gedetailleerde beleidsaanbevelingen en benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke inspanning om de toekomst van de gezondheidszorg te waarborgen. Het volledige memorandum is beschikbaar op de website van VASO.

Dr. Falter: "Ons memorandum legt de focus op de toekomst van de gezondheidszorg en de opleiding van jonge artsen. We willen de aandacht vestigen op essentiële punten die moeten worden aangepakt in het volgende regeerakkoord, om zo een hoogwaardige zorg en een goede opleiding te garanderen."

VASO hoopt op deze manier een goede basis gelegd te hebben voor verdere discussie en beleidsvorming rond de toekomst van de gezondheidszorg in Vlaanderen en België. Met de verkiezingen in zicht hoopt VASO dat haar aanbevelingen zullen worden opgenomen in een toekomstige regeerakkoord, ten behoeve van zowel artsen in opleiding als de patiënten waar zij zorg voor dragen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.