VUB wil extra tandartsen opleiden om antwoord te bieden aan zorgvraag 

De VUB diende een aanvraag in bij de Vlaamse overheid om vanaf 2025 opnieuw een opleiding Tandheelkunde aan te bieden op haar Health Campus, nabij het universitair ziekenhuis UZ Brussel. Het Universitair Tandheelkundig Centrum voerde ruim 35.000 behandelingen uit bij ambulante patiënten uit Vlaanderen en Brussel in 2023 en de VUB is bereid een 40-tal tandartsstudenten per jaar op te leiden in een moderne onderwijsomgeving.

Als Urban Engaged University wil de VUB zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om meer tandartsen op te leiden en tegemoet te komen aan de zorgbehoeften van de samenleving.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad heeft een formele aanvraag van de VUB tot het inrichten van een opleiding tandheelkunde ingediend bij de Vlaamse overheid. Volgens Dirk Devroey, decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB, is die noodzaak er wel degelijk:

“Vlaanderen kampt met een historische achterstand in het aantal Nederlandstalige tandartsen. Dat tekort, gedeeltelijk veroorzaakt door een veel te lage instroom aan studenten en gedeeltelijk aan een moderne trend om meer evenwicht tussen privé en werk te vinden, bedreigt een goede werking van onze gezondheidszorg. Het probleem is dus niet af te leiden uit het absolute aantal RIZIV identificatienummers maar uit het aantal voltijdse equivalenten, waar helaas niemand, omwille van praktische redenen, over beschikt. Vandaag voelen patiënten de directe gevolgen al.

Patiëntenstop

Uit een peiling van Terzake in 2023 bij tandartsen in Vlaanderen blijkt bijvoorbeeld dat 60% geen nieuwe patiënten aanneemt. Bij 20% was de wachttijd voor een afspraak langer dan 2 maanden. Die problemen slepen we nog enkele jaren mee om verschillende redenen. Vooreerst is er de vergrijzing van de bevolking die zich ook uit in de tandartsenpopulatie. Uit de cijfers van de Federale Planningscommissie blijkt dat 17% van de actieve tandartsen 60 jaar of ouder is. Zij zullen binnenkort met pensioen gaan of hun activiteiten afbouwen.

“Ten tweede komen meer dan 50 % van de nieuwe tandartsen die in België beginnen uit het buitenland." verduidelijkt Devroey. "Zij spreken niet altijd één van onze landstalen maar we hebben ook weinig garanties over de kwaliteit van hun opleiding. En dan is er ook nog de toenemende nood aan tandheelkundige zorg omdat mensen meer aandacht besteden aan hun gebit.”

Als Urban Engaged University wil de VUB daarom haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door opnieuw een opleiding Tandheelkunde vanaf 2025 aan te bieden om zo meer broodnodige algemeen tandartsen op te leiden. Ook Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts steunt dat initiatief. In december 2023 bezocht hij het volledig vernieuwde fantoomlab van de tandheelkunde aan de VUB, en vond er een eerste verkennend gesprek over de mogelijkheden plaats, waarbij Weyts te horen kreeg dat de VUB snel de capaciteit kan ontwikkelen een 40-tal tandartsstudenten per jaar op te leiden die voldoen aan de hoogste Europese standaarden. ​

Fantoomlab gerenoveerd

"Het fantoomlab van het Universitair Tandheelkundig Centrum van de VUB werd op een duurzame manier gerenoveerd naar een modern trainingscentrum, om tegemoet te komen aan de noden van een hedendaagse tandheelkundige opleidingsfaciliteit”, benadrukt ook VUB-rector Jan Danckaert. “Nu al scherpen vele tandartsen er na hun opleiding hun vaardigheden verder aan via postacademische vorming. We werken samen met experten en professionals die met passie en deskundigheid de opleiding Tandheelkunde mee willen vormgeven, zodat ook die zowel vormelijk als inhoudelijk voldoet aan de eisen van de 21e eeuw. Daarnaast blijven we samenwerken met andere universiteiten en hogescholen om onze bestaande infrastructuur en knowhow te delen en zo nog meer ten dienste van de samenleving te staan."

Het Universitair Tandheelkundig Centrum voerde in 2023 36.433 behandelingen uit bij ambulante patiënten uit Vlaanderen en Brussel en registreerde dat jaar 14.087 patiëntbezoeken.

Volwaardige Health Campus

“Met de aanwezigheid van een opleiding Tandheelkunde aan de VUB evolueren we naar een volwaardige Brussels Health Campus waar alle opleidingen in bijna alle specialisaties in de zorg aanwezig zijn.” beaamt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, het belang van de opleiding. “Het biedt bovendien opties voor een nauwe samenwerking met een aantal specialisaties die nu al in het UZ Brussel aanwezig zijn waardoor onze patiënten voor elk aspect van hun tandheelkundige zorg op deze campus terecht kunnen.”

Financiering

De VUB is zich zeer bewust dat er investeringen nodig zullen zijn om aan de beoogde capaciteit en de daaraan gekoppelde nodige infrastructuur het hoofd te bieden en dat de opleiding Tandheelkunde een dure opleiding is.

“Met de extra middelen die de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt in het programmadecreet, erkent men het grote belang van het opleiden van artsen en tandartsen. Samen met de verschillende overheidsinstanties en potentiële privé partners zijn we momenteel op zoek naar manieren om een vlotte opstart te kunnen maken. Het is cruciaal dat het bestaande aanbod niet wordt beïnvloed door het gebrek aan structurele financiering. Ik geloof sterk dat de zorgbehoeften van de Vlamingen en Brusselaars, met de wens om in het Nederlands te worden verzorgd, extra investeringen rechtvaardigen. Het is een preventieve maatregel om de kosten van duurdere ingrepen op latere leeftijd te beperken.” besluit Danckaert.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.