Knelpunten in de gastro-enterologie

"Naar aanleiding van het recent artikel van dr. Valgaeren in De Specialist over hot topics en de organisatie van extramurale praktijken in onze specialisatie, licht ik graag één en ander verder toe, mede op vraag van verschillende leden van onze beroepsorganisatie."

"In tegenstelling tot andere beroepsgroepen vindt er bij ons geen vlucht uit het ziekenhuis plaats. Het overgrote deel van de technische akten in onze discipline en zeker de meer interventionele endoscopische technieken wordt in een  ziekenhuisomgeving uitgevoerd. Nochtans is er en dient er ook in de toekomst plaats te zijn voor goed georganiseerde extramurale praktijken. In meerdere publicaties die een vergelijking maken tussen ‘hospital-based’ en ‘free-standing ambulatory clinics of facilities’ blijkt dat bijvoorbeeld een diagnostische coloscopie 3 keer meer kost in het ziekenhuis."

"De ‘free-standing facilities’ moeten up-to-date blijven en aan verschillende kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de desinfectie van flexibele endoscopen, waarvan de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad moeten worden gevolgd. Ook voor de sedatie die eventueel extra muros verricht wordt, moeten de bestaande medische guidelines ter zake gerespecteerd worden."

"Zodra de extra-muros-endoscopie aan alle kwaliteitseisen voldoet, moet erover worden gewaakt dat ook hier een correcte financiering voorzien wordt. In de nakende hervorming van de nomenclatuur zal er een splitsing plaatsvinden tussen het zuiver honorarium en de utility cost. Deze laatste omvat de aankoop of leasing van de toestellen, de materiaalkost (U-waarden), de endoscopienurses, de ruimte en bijhorende energiekosten enz. De correct werkende extra-muros-praktijk moet voor de utility kost kunnen rekenen op dezelfde vergoeding als de ziekenhuizen."

"Wij moeten bijgevolg blijven ijveren voor de kwaliteitsvolle extra-muros-praktijk én de daarbij horende correcte financiering."

Dr. Jean-Louis Coenegrachts, voorzitter Belgische Vereniging gastro-enterologen

> Extramurale praktijken: remmen of gas geven?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.