Ziekenhuizen onder invloed: tijd voor politieke moed

“Elke week vraagt een manager van een zorginstelling om overheidsfinanciering. Maar al te vaak komt hun verzoek neer op een jacht naar financiering, zonder duidelijke visie, zonder tastbare doelstellingen en zonder enige transparantie of garanties.“

“Zorg voor de bevolking. Toekomstige generaties zorgverleners opleiden. Onderzoek bevorderen. Deze opdrachten vereisen toegewijde technische en administratieve ondersteuning. De realiteit is heel anders.”

“Werknemers in de gezondheidszorg worden overweldigd door excessen van managers, wat leidt tot massaal vertrek en tekorten. De crisis verergert. Technologische hulpmiddelen zijn weliswaar duur, maar verouderd. Zorginstellingen lopen zowel democratisch als technologisch ver achter bij de maatschappelijke veranderingen.”

“Als reactie hierop gebruiken sommige managers het gebrek aan middelen om bezuinigingen te rechtvaardigen die gevolgen zullen hebben voor verzorgers, en om lukraak meer overheidsfinanciering te eisen zonder eerst de kosten te analyseren die door hun eigen structuren worden gegenereerd. Deze houding bevordert een cultuur van ondoorzichtigheid, machtsconcentratie en belangenconflicten die allerlei vormen van misbruik mogelijk maken.”

“De particratie knaagt aan het bestuur van onze zorginstellingen. Onder politieke invloed krijgt de race om publieke middelen de overhand, vaak in weerwil van het gezond verstand. Astronomische bedragen worden toegekend aan het hogere management en de raden van bestuur, evenals aan de verdediging van belangen die ver afstaan van de oorspronkelijke opdrachten, via nevelachtige entiteiten, federaties en overkoepelende verenigingen die weinig bekend zijn bij het grote publiek en zorgverleners.“

Innoveren of overleven 

“Bij de Délégation des Médecins Francophones en Formation (DEMEFF) verwerpen we de retoriek van het gebrek aan middelen als een rechtvaardiging om niets te doen - om gezondheidswerkers en het publiek te gijzelen in ruil voor subsidies. In twee jaar tijd, met een vrijwilligersteam en zonder overheidsfinanciering, toonden we de doeltreffendheid van onze aanpak aan. We ontwikkelden expertisedossiers voor jonge artsen, verdedigden onze belangen tegenover professionele ziekenhuisfederaties en ontwikkelden een mobiele applicatie die veel beter is dan de applicatie die het Riziv voor een miljoen euro financierde. En toch lijken de politieke en publieke overheden zich niet te willen laten inspireren door onze ervaring.”

“Wat nog verontrustender is, is dat ze machteloos staan tegenover de politieke manoeuvres van sommige van de zorginstellingen die ze subsidiëren. Onlangs sprak een Brusselse universitaire instelling publiekelijk de minister van Volksgezondheid tegen, terwijl een ziekenhuisfederatie haar leden aanmoedigde om een arbitrage door de minister van Tewerkstelling te negeren.”

“Dit grensoverschrijdend gedrag onthult een almachtige particratie die bereid is om de zorgkwaliteit en het welzijn van zorgverleners op te offeren om haar privileges te beschermen, zonder rekening te houden met de behoeften van de maatschappij.”

“Alleen een moedige en transparante inzet van onze ministers voor structurele hervormingen, gekoppeld aan de mobilisatie van alle constructieve krachten, zal ons in staat stellen om deze contraproductieve invloeden die momenteel aan het werk zijn in onze zorginstellingen te overwinnen.”

“We roepen de pers op om een journalistiek onderzoek te starten naar de bijzondere organisatie en financiering van de zorginstellingen in ons land.”

“Aan minister Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, vragen we een inventaris op te maken van de toegekende overheidssubsidies en hun reële impact op essentiële opdrachten.”

“Aan staatssecretaris Dermine, verantwoordelijk voor het wetenschapsbeleid en adjunct van de minister van Economie en Arbeid, dringen we aan op een vergadering om ons werk voor te stellen, onze voorstellen uiteen te zetten en toekomstige samenwerking te overwegen.”

Dr. Sami Barrit, co-voorzitter DeMeFF (Franstalige tegenhanger van Vaso)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.