Energievoorziening deze winter: de feiten en wat kan ik als ziekenhuis zelf doen?

Energievoorziening deze winter: de feiten en wat kan ik als ziekenhuis zelf doen?

Waar? Electrabel tower, ENGIE

Wanneer? 29.11.2018

Het hedendaags ziekenhuis is dermate gedigitaliseerd dat de werking meer dan ooit afhankelijk is van ononderbroken stroombevoorrading. De minste stroomonderbreking betekent een potentieel gevaar voor de veiligheid van de patiënt.

De recente berichten in de algemene pers over mogelijke black-outs en gedwongen afschakelingen trekken ook de aandacht van de zorgsector.

Tijdens dit seminarie praat dhr. Philippe Van Troeye, CEO ENGIE ons bij over dit onderwerp. Aanvullend bekijken we hoe energietransformatie- systemen, smart building toepassingen en data kunnen bijdragen aan een minutieus energiebeheer doorheen het jaar, en zeker in tijden van energieschaarste.