Studiedag Ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingen - 19 januari 2024 (Antwerpen)

Studiedag Ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingen - 19 januari 2024 (Antwerpen)

Waar? UAntwerpen​ Campus Drie Eiken

Wanneer? 19.01.2024

Sinds 1 januari 2020 zijn ziekenhuizen verplicht om deel uit te maken van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk, waarbinnen de netwerkziekenhuizen complementair en rationeel locoregionale zorgopdrachten moeten aanbieden.
Daarnaast zien we almaar vaker dat ziekenhuizen zelf, of de rechtspersonen waarin ze worden uitgebaat, fuseren. Vandaag bestaan er ook reeds talloze ziekenhuisassociatieovereenkomsten en/of groeperingsovereenkomsten om bepaalde diensten, zorgprogramma’s, enz. gezamenlijk uit te baten of een complementair zorgaanbod te voorzien. Zo’n ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen brengen heel wat praktische problemen maar ook de nodige juridische en financiële vraagstukken met zich mee.

Deze studiedag behandelt volgende topics, gebracht door eminente sprekers:

  • Welke samenwerkingsvormen zijn er mogelijk wanneer ziekenhuizen wensen samen te werken?
  • Wat is de impact op het statuut van de ziekenhuisartsen in de ziekenhuisnetwerken?
  • Hoe gaat het Departement Zorg om met de zorg-strategische planning van de individuele ziekenhuizen en de ziekenhuisnetwerken?
  • Hoe gaat de Belgische Mededingingsautoriteit om met de ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen?
  • Wat zijn de aandachtspunten vanuit verzekeringsrechtelijk en fiscaal perspectief bij de ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen?
  • Welke tekortkomingen ervaart men vanuit de praktijk bij de huidige mogelijkheden van ziekenhuisoverschrijdende samenwerking?

Met deze studiedag biedt AHLEC tevens een platform waarin verschillende stakeholders rechtstreeks over deze thematiek in dialoog kunnen gaan.