Webinar: Verbindend leidinggeven binnen de zorgsector - 10 mei 2023

Webinar: Verbindend leidinggeven binnen de zorgsector - 10 mei 2023

Waar? Online

Wanneer? 10.05.2023

De notie dat leidinggeven synoniem is met aansturen, controleren en richting geven is in vele samenwerkingen voorbijgestreefd. Meer en meer organisaties binnen de zorgsector maken de keuze om teams en individuele medewerkers een grotere autonomie en verantwoordelijkheid te geven in functie van meer inspraak, een grotere betrokkenheid en betere, meer gedragen resultaten. In een wereld die steeds sneller evolueert en binnen een sector waar een steeds grotere flexibiliteit gevraagd wordt, wankelt het klassieke, hiërarchische leiderschapsmodel. Het maakt in toenemende mate plaats voor wat we ‘gedeeld leiderschap’ noemen. Deze verschuiving brengt voor zorgorganisaties op veel niveaus grote uitdagingen met zich mee.

  • Hoe ga je om met onzekerheid en weerstand inherent aan veranderingsprocessen?
  • Wat is er nodig om teams binnen die context te laten groeien in vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid?
  • Hoe waarborg je balans tussen aansturen en coachen in functie van individuele behoeften?
  • Wat is er nodig om de transitie bij de leidinggevenden zelf te ondersteunen?

Een open, heldere, transparante en effectieve communicatie en praktische handvaten om deze duurzaam te verankeren in de organisatiecultuur zijn hierbij onmisbaar. Met verbindende communicatie als leidraad en het gedachtengoed van onder meer Patrick Lencioni en het model van Insights Discovery zoomen we in deze inspiratiesessie in op het belang van de coachende rol van de leidinggevende binnen deze context. We raken thema’s aan zoals het belang van een open feedback cultuur, het vergroten van veiligheid en vertrouwen, het stimuleren van persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid, de waarde van constructief conflict, het belang van duurzame en onderbouwde teamontwikkeling, het hoe en waarom van coachende vaardigheden als leidinggevende en de kracht van zelftransformatie als antwoord op angst en onzekerheid.