Behandelplannen GGZ: meer systematische aanpak nodig (VIKZ)

De eerste resultaten omtrent het gebruik van behandelplannen in Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen wijzen uit dat behandelplannen op zich wel gebruikt worden in de deelnemende voorzieningen, maar dat een meer systematische aanpak en toepassing ervan als werkinstrument in de dagdagelijkse praktijk noodzakelijk is.

Vlaamse voorzieningen uit de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), de Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT) en de Initiatieven van Beschut Wonen (IBW) maken op Zorgkwaliteit.be hun eerste resultaten bekend omtrent het gebruik van behandelplannen. Deze plannen vormen een belangrijk hulpmiddel bij de zorg, begeleiding en behandeling van de zorggrebruikers, waarbij gezamenlijke doelstellingen worden bepaald en opgevolgd.

Kwaliteitsindicatoren

De sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) werkt al enige tijd aan kwaliteitsverbetering. Eén van de instrumenten om dit na te streven is het meten van kwaliteitsindicatoren. In september ’20 was er de eerste publieke rapportering op Zorgkwaliteit.be, en dit over indicatoren voor patiëntervaringen en - veiligheid.

Met ondersteuning van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) ontwikkelden de CGG, PVT en IBW een nieuwe set van indicatoren om het gebruik van behandelplannen in kaart te brengen. In haar recent gepubliceerde rapport identificeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zo’n behandelplannen nog als een belangrijke tool voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in een psychiatrische setting.

Op Zorgkwaliteit.be worden nu de eerste resultaten uit 2020 omtrent dit gebruik bekend gemaakt.

Inzicht

De keuze voor transparantie heeft, naast maatschappelijke verantwoording, vooral tot doel om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken, verder op te volgen en te verbeteren. Via Zorgkwaliteit.be biedt het VIKZ de zorgvoorzieningen in Vlaanderen een platform om de gemeten resultaten te publiceren, te vergelijken en op te volgen doorheen de tijd. Op termijn, eens er een grotere kernset van indicatoren beschikbaar is, moet dit de patiënt ook helpen om beter geïnformeerde keuzes te maken.

Minister Wouter Beke, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: “Vlaanderen maakt van de kwaliteit van zorg in de gezondheidsvoorzieningen een prioriteit. Meer specifiek werken we in de Psychiatrische Verzorgingstehuizen (PVT), de Initiatieven van Beschut Wonen (IBW) en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) aan een kwaliteitsvol aanbod. De behandelplannen, die het specifieke probleem, oorzaak, oplossingen en vervolgtrajecten beschrijven, maken deel uit van deze kwaliteitsverbetering. Het is dan ook een goede zaak dat hierop wordt ingezet.”

Enkele resultaten van de gemeten indicatoren In 2020 namen 85% van de CGG (17 van de 20 voorzieningen), 39% binnen de PVT (9 van de 23 voorzieningen) en 36% van de IBW (16 van de 45 voorzieningen) deel aan deze eerste metingen.

De resultaten voor twee types indicatoren (tijdigheid van het opstellen van de plannen en de periodieke evaluatie en actualisatie ervan) tonen aan dat behandelplannen op zich wel gebruikt worden in de deelnemende voorzieningen, maar dat een meer systematische aanpak en toepassing ervan als werkinstrument in de dagdagelijkse praktijk noodzakelijk is.

Meer info vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.