Brusselse openbare en private ziekenhuizen bundelen krachten binnen Gibbis

Het CHU Brugmann, het CHU Sint-Pieter, het Erasmusziekenhuis, het Huderf, het Instituut Jules Bordet en de Iris Ziekenhuizen Zuid sluiten zich op 1 juli aan bij Gibbis.  Gibbis vertegenwoordigt naast ziekenhuizen ook Brusselse zorginstellingen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg alsook rustoorden en andere zorginstellingen en staat nu representatief sterker. Voormalig politicus Guy Vanhengel wordt de nieuwe Gibbis-voorzitter.

Alle leden van deze uitgebreide federatie delen dezelfde ambities: de zorgkwaliteit, het autonome beheer en de autonome toewijzing van middelen voor de verschillende actoren in de gezondheidszorg, de therapeutische vrijheid en de responsabilisering van de actoren in de sector alsook de keuzevrijheid van de patiënt en de gelijke toegang tot de zorg.

Dankzij de komst van deze 6 nieuwe leden versterkt Gibbis haar representativiteit, in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De federatie vertegenwoordigt nu 67 instellingen, goed voor meer dan 29.000 werknemers.  Haar leden bezitten 90% van de bedden in de algemene ziekenhuizen en 92% van de bedden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Brussel. Gibbis wil op lange termijn nog meer zorginstellingen verenigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ziekenhuizen, maar ook ambulante diensten, instellingen voor ouderen, enz.). 

Vanhengel

Vanaf 1 juli 2022 zal Dr. Patrick Gérard het voorzitterschap van het bestuursorgaan van Gibbis overdragen aan Guy Vanhengel (foto), die meer dan 20 jaar Brusselse minister was en onder meer verantwoordelijk was voor gezondheid.

"Ik ben zeer verheugd Gibbis te mogen voorzitten, waarmee ik veel kenmerken deel zoals het pluralistisch en Brussels karakter en  de bereidheid om met alle spelers in de sector samen te werken. Het is een spannende taak, want er liggen grote uitdagingen in het verschiet, zeker in Brussel: een nieuwe verdeling van de bevoegdheden inzake gezondheid, zoals voorzien in het regeerakkoord, de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de toenemende noden inzake GGZ, de uitvoering van het Brussels non-profitakkoord, om er maar een paar te noemen," aldus Guy Vanhengel.

"Ik wil dr. Patrick Gérard hartelijk danken onder wiens voorzitterschap wij onze standpunten in meer dan 40 organen in de zorgsector hebben toegelicht, onze leden hebben geadviseerd, de Covid-19-crisis hebben doorstaan, maar ook de toenadering tot de openbare ziekenhuizen en het Erasmusziekenhuis hebben voorbereid. Hij heeft een koers uitgezet die wij nu met onze nieuwe leden en onze nieuwe voorzitter van het bestuursorgaan verder zullen volgen", besluit Patricia Lanssiers, algemeen directeur van Gibbis.

Het ondervoorzitterschap is verder verzekerd door dr. Philippe El Haddad die Gibbis zal blijven ondersteunen als ondervoorzitter van de vzw.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.