CM vindt dat artsen niet meer mogen verdienen dan premier (290.000 euro)

Artsen mogen niet meer verdienen dan de premier, of 290.000 euro bruto per jaar. En een arts mag maximaal het dubbele verdienen van een andere. Die verhouding was al lang scheefgetrokken maar anderzijds "zijn er ook artsen die tijdens de coronacrisis geen verloning hebben gekregen omdat die niet konden blijven doorwerken."

Dat staat in een nieuw ethisch advies van de CM, dat De Morgen kon inkijken.

"Als je het vanuit alle kanten bekijkt, vanuit het standpunt van de patiënt, arts, het ziekenhuis en de maatschappij, en alles in rekening brengt, dan komt die norm als 'redelijk' naar voren", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

"We zijn hier al een tijd mee bezig, en betrokken ethici en mensen uit het werkveld. We lieten die bedragen vallen bij de artsensyndicaten en zij noemden ze ook 'redelijk'."

Volgens Van Gorp is de tijd rijp voor een sereen debat. Hij wil zicht krijgen op de afdrachten, de bedragen die artsen moeten afgeven aan het ziekenhuis waar ze werken. "Zolang je daar geen beeld van hebt, kun je geen redelijk debat voeren over artsenlonen."

Scheeftrekking

"We weten dat er mensen zijn die meer verdienen, maar we weten ook dat er mensen zijn die effectief veel minder verdienen." En door die scheeftrekking worden bepaalde specialismen een pak minder aantrekkelijk, klinkt het. "Anderzijds zijn er ook artsen die tijdens de coronacrisis geen verloning hebben gekregen omdat die niet konden blijven doorwerken."

"Elk gesprek over artsenlonen is een dovemansgesprek", klinkt het bij Van Gorp. "Daarom is er een heel duidelijke vraag, ook van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A), om daarover het gesprek aan te gaan. Want zolang we die oefening niet gemaakt hebben, kunnen we nooit achterhalen wat de verloning van een arts is en wat dus dat redelijk loon moet zijn."

In haar "ethisch referentiekader" stelt het ziekenfonds voor dat het verschil in inkomen tussen artsen herleid moet worden tot een schaal van 1 tot 2. Daarnaast zou het maximuminkomen moeten neerkomen op 290.000 euro bruto per jaar, ongeveer het loon van onze premier. 
"Dat is volgens ons een correct loon voor het geleverde werk. We willen ook geen loon afpakken, we willen het eerlijker verdelen ten opzichte van elkaar. Die vraag horen we trouwens ook heel veel van de artsen zelf."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Christa VAN DEN NESTE

  11 februari 2021

  Dit veronderstelt dan ook een gelijkwaardig pensioen en onkostenvergoeding, vb auto met chauffeur om maar iets te noemen.

 • Philip MUYLAERT

  11 februari 2021

  Kortom:
  Men gaat caviar vergelijken met kippeneieren.
  Men kan de prijs vergelijken per gewicht, of per ei ( misschien is dat laatste wel gelijk ).

 • Philip MUYLAERT

  11 februari 2021

  Kortom:
  Men gaat caviar vergelijken met kippeneieren.
  Men kan de prijs vergelijken per gewicht, of per ei ( misschien is dat laatste wel gelijk ).

 • Miguel DERIJCKE

  09 februari 2021

  Een decade geleden werd door een zekere Rie de R. ,actueel RIZIVambtenaar in rust , het verdwijnen van de laatste solo-arts in 2020 geprojecteerd tijdens een doktersvergadering in CRI Gent .
  Dit objectief heeft hij niet bereikt ,maar de groep is wel sterk uitgedund
  Begin 2020 had ik me voorgenomen nog een decade verder te werken (tot mijn 70 ste zomer) ,corona gaf een nieuwe kijk op de toekomst ,na de ziekte zelf doorgemaakt te hebben tijdens de 2 de golf en het verlies van zoveel jongere collegae ; Bart M in Zottegem. , Lieve L. in Geraadsbergen , Luc M. in Brugge ,Prof Bart VdV in het Brusselse , Frank Br . in Gent ... Hebik besloten om mijn studiejaren toch af te kopen , al zal me dit niet veel opbrengen ...
  Ambtenaren als Van Gorp en De Ridder hebben het zelfstandig statuut voor een pensioenzekerder fin de carrière gekozen . Door zulke hoogheden kan ik me als zelfstandige niet de les laten spelen en beschouw hun laakbare opmerkingen als totaal ongepast . Al het comfort waarover ik beschik heb ik zelf bekostigd door inzet en arbeid en wat de staat in mij geinvesteerd is reeds lang vereffend langs over belastingen en bijdrage aan de sociale zekerheid
  Tijdens mijn legerdienst had ik een chauffeur voor mijn huisbezoeken te doen in Brugge en omgeving en vond dit enig , nu rijd ik met een hybride maar kan me geen chauffeur veroorloven , we spreken dan nog niet over de wachtposten...

 • Lode OP DE BEECK

  08 februari 2021

  Dat loon van de minister is niet alles wat ze verdienen: ze krijgen nog tal van andere fiscale voordelen en voordelen in natura. Bij de artsen is dat niet het geval. De artsen dienen hun wagen zelf te betalen. Een chauffeur is er niet bij. De artsen betalen zelf voor de bijscholing op zaterdag (verplaatsing, uurloon, cursusgeld..) en krijgen daarvoor later een kleine vergoeding per prestatie. Die krijgt de staat deels terug door belastingen. Het pensioen van de minister is niet opgenomen in het genoemd bedrag. Als artsen een pensioen willen krijgen zoals een minister dan moeten ze al zeer veel sparen via aanvullend pensioen en dergelijke om de kloof tussen het wettelijke pensioen en het grote pensioen van de minister en andere politici te overbruggen. Daarenboven wordt in de politiek nogal wat 'gecombineerd'.

 • Edwin VAN OVOST

  03 februari 2021

  de CM is een verzekeringsbedrijf dat als enig doel heeft om winst te maken ten koste van de patienten, hun 'leden' . Ik stel mij de vraag of mijn autoverzekering mij straks ook een lidmaatschap geeft en een ethische nota gaat publiceren over wat een zelfstandig garage houder of auto verkoper mag verdienen? Daarnaast zelf garages gaat beginnen op kopen en uitbaten, in de raad van beheer van auto bouwers gaat zetelen, zelf een winkelketen gaat open doen waar men auto onderdelen kan kopen, olie bedrijven gaat opkopen en zo mede de prijs van de benzine bepalen, de regering gaat dicteren hoeveel de wegen belasting moet zijn....
  'ethische 'CM.

  Edwin van Ovst

 • Jo MARCELIS

  02 februari 2021

  Laat ons de ziekenfondsen afschaffen, de uitbetaling electronisch of via de post. Een liberale, socialistische of christelijke appendicitis is dat telkens iets anders ?

 • Renilde KUMS

  02 februari 2021

  Is het pensioen, de chauffeur, de ambtswoning e.d. dan ook voorzien?

 • Dirk PERDIEUS

  02 februari 2021

  Een ziekenfonds dat spreekt over ethiek..
  wel,wel,wel...

 • Marc LESAGE

  02 februari 2021

  En geen woord waarom zoveel naar technische prestaties gaat ,dus niet noodzakelijk de artsen maar ziekenhuizen die dan door hoge afhoudingspercentages gefinancierd worden ....lang verhaal :in wallonie en zelfs met druk op artsen om veel technische prestaties aan te vragen en dan die prestaties steeds meer betalen .Georganiseerden overconsumptie in wallonie!!en dan steeds duurdere technische prestaties!!!Bvb Onckelinckx die erin slaagde om naast indexering tot vijf procent toe te voegen .Waarom zo dikwijls minister van PS op volksgezondheid ?Afhoudingspercentages in wallonie tot 80procent .F Vandenbroucke probeerde om die reden te werken met enveloppes per pathologie zodat voor eenzelfde ingreep zelfde kosten en zo een transfer gestopt .Totaal mislukt .Benieuwd !Vangorp moet dit mechanisme toch kennen en die corrupte manier van financieren?Of is het de bedoeling nog meer geld naar ziekenhuizen te sluizen door artsen minder uit te keren ?

 • Stefan DE MOOR

  01 februari 2021

  Lees eens de comments op het artikel van VRT hierover op FaceBook. Hartverwarmend! 95% van de reacties (niet van artsen) vindt dit een belachelijk voorstel, vindt dat we gerust meer mogen verdienen, vergelijkt met voetballers, enz. Gelukkig hebben we nog de steun van onze patiënten.

 • Joris DE GRAEVE

  01 februari 2021

  Als Van Gorp transparantie wilt, zou hij misschien ook eens zijn volledig inkomen en pensioen en derde pijler op tafel kunnen leggen. Ik ken heel veel artsen die zelfs daar niet aan kunnen tippen.... het is makkelijk te oordelen en te veroordelen als men zelf in de schaduw staat, een principe dat we ook zien bij sommige vakbonden...

 • Myriam STRUYVEN

  01 februari 2021

  Dit voorstel is een schromelijke vereenvoudiging van de situatie, gezien niet iedereen even hard werkt, gezien de kosten van elk specialisme/huisartsenpraktijk sterk verschillen en ook variëren, gezien ons wettelijk pensioen peanuts is, gezien alle inkomen, werklust, werkvolume afhangt van onze gezondheid, gezien deze gezondheid alleen partieel en voor kleine risico’s goedkoop verzekerd is, gezien we schietschijf geworden zijn voor elke patiënt die zich misbehandeld voelt en gezien de ziekenhuizen alle macht hebben gekregen en ons kunnen opleggen hoe lang en hoe veel we nog mogen werken, zonder ontslagvergoeding als je tijd op is, ..... Allemaal dingen met grote pecuniaire weerslag waarmee de premier geen rekening hoeft te houden.
  Maar ik ben volkomen akkoord dat er een egalisering van de honoraria per prestatie van dezelfde risico’s, inspanning en duur moet komen. Dat wordt hoog tijd, want de excessieve vertoningen voor sommige prestaties die pure routine zijn en maar 10 min duren, verzieken het ganse evenwicht van de gezondheidszorg, van de beleidsvorming in de ziekenhuizen en van de collegialiteit.
  Daarnaast heeft niemand zich te moeien met de hoeveelheid werk, die ieder individu wil verzetten, en of sommigen, in een rechtvaardig honorariasysteem, meer wil verdienen. Het blijft per slot van rekening een zelfstandig Vrij beroep. Anders moeten ze ons maar in loondienst steken, met alle voordelen erop en eraan, maar ook met de 9 To 5 regel erbij. Maar dat willen ze niet want dan hebben ze drie keer zoveel artsen nodig voor hetzelfde werk, en dat is onbetaalbaar aan een correcte verloning naar niveau.
  Myriam Struyven
  Gynaecologe Eeklo

 • Stefan ORIS

  01 februari 2021

  Gelukkig misschien dat de CM niets te zeggen heeft over de mannen die tegen een voetbal stampen,want die verdienen ons honorarium per uur...
  Men kan zich misschien ook eens afvragen of Mr Van Gorp en zijn CM clubje,alsook de andere mutualiteiten in deze digitale wereld niet totaal overbodig zijn geworden...dat zou nogal eens een kostenbesparing zijn..

 • Gilles DELEU

  01 februari 2021

  Dat de heer Van Gorp begint met iedereen te zeggen hoeveel hij verdient met ook de voordelen in natura, die een dokter niet heeft.
  Hoeveel zijn pensioen bedraagt en hoeveel effectieve jaren hij werkt en hoeveel betaald verlof hij krijgt.
  Ook pensioensparen betaalt door zijn baas?
  En ook eens uitlegt hoeveel een eerste minister ECHT verdient met alle voordelen erbij.
  Hij vergelijkt appels met peren....

 • Dirk Van Renterghem

  01 februari 2021

  Van Gorp vergeet nog een belangrijk detail: jarenlang was in de Technisch Geneeskundige Raad de afgevaardigde van de CM de belangrijkste stem... Juist mee onder zijn advies werd de kloof tussen de verschillende specialismen steeds groter; hoe technischer hoe hoger de verloning... Mee om de ziekenhuizen te ondersteunen, maar vooral sommige specialismen waren winnaars..., want elk ziekenhuis wilde méér technologie... 'Historische gegroeid' is dan het antwoord om niet tot een echte correctie te komen...Daar is het inderdaad tijd voor. Die méér zal vergen dan kruimels bovenop de 'intellectuele prestatie', waarvan de werkelijke kost omgekeerd evenredig is met de mediaan per discipline... - een mediaan die varieert van 1500 tot 5000 prestaties...

 • Frank AUDOOR

  01 februari 2021

  Wat verdienen de ethische (Arco) graaiers bij de CM? Kunnen daar we eerst eens over debatteren . Waarom heeft CM hotels en kuuroorden nodig ( binnen- en buitenland ), betaald door de belastingbetaler.
  NB een zelfstandig arts heeft geen vast loon, is deze een maand ziek: 0 euro verdiend.

 • Marc MOMBERT

  01 februari 2021

  Een sereen debat start je niet door een "ethische nota" in de krant te laten zetten

 • Philip MUYLAERT

  01 februari 2021

  Is daar dan ook een dienstwagen bij met chauffeur, ook tijdens de wachten?
  En een klein cabinetje, met een sekretaresje, voor de paperassen en de koffie?
  Philip Muylaert

 • Marianne MERTENS

  01 februari 2021

  En dezelfde voordelen in natura en ruim pensioen,auto met chauffeur etc

 • Frans VANDENDRIESSCHE

  01 februari 2021

  dit zogenoemd "ethisch" advies heeft helaas een forse demagogische lading: wanneer men het (bruto)inkomen van artsen met dat van de premier vergelijkt dient men dat correct te doen: de afdrachten aan het ziekenhuis, kosten voor toestellen, personeel, bedrijfsruimte, verplaatsing, opleiding, relatiegeschenken etc... dienen in rekening te worden gebracht. Bij mijn weten betaalt de premier zijn reiskosten niet zelf, en evenmin de huur voor zijn kantoor, zijn dienstwagen, chauffeur of secretaresse; wanneer hij overlegt met collega's betaalt hij de maaltijd niet en voor zover ik weet is het in partijen die de premier kunnen leveren ook ongebruikelijk dat er een afdracht van loon aan de partij is. Tot slot bestaat het loon vd premier voor een deel uit een onbelaste onkostenvergoeding (voor onkosten die hij in praktijk niet draagt). De CM zou dus beter geen appelen met citroenen vergelijken, een vergelijking van het belastbaar inkomen, na aftrek van eventuele kosten zou al heel wat zinvoller zijn. Tot slot zou CM het voorbeeld kunnen geven door in de vele ziekenhuizen die het zelf uitbaat deze norm toe te passen op de verloning van de algemene en medische directeurs.

 • Herwig GEUSSENS

  01 februari 2021


 • Carl Convens

  01 februari 2021

  Beste,
  Dit voorstel lijkt me niet onbespreekbaar. Wanneer er echter over een "eerste minister norm" gesproken wordt, dan dient deze best correct en eerlijk becijferd te worden naar wat de "premier" netto (de 290.000 euro is wellicht niet volledig belast) mee naar huis neemt, inclusief pensioenopbouw, aftredingsvergoeding, onkostenbetaling (personeel, auto's ter beschikking, …), en wellicht andere postjes in cumul in allerlei bevriende bedrijven. Of dat dit dan tot een even toegankelijke en goedkopere gezondheidszorg aanleiding zal geven lijkt me erg onwaarschijnlijk.
  mvg
  Dr Carl Convens, cardioloog ZNA Middelheim Antwerpen

 • Marc SCHROYEN

  01 februari 2021

  Geen enkel probleem , maar mag ik dan ook hetzelfde pensioen en uittredingsvergoeding. ?

 • Joeri Barth

  01 februari 2021

  Wat met tandartsen?
  Waarom vergelijken met loon van premier? Is toch volkomen arbitrair?
  Waarom niet met een notaris of advocaat?
  Of andere vrij beroeper?
  Kolt er ook een loonplafond voor de hardwerkende zelfstandige in de bouw/horeca?