Dichotomie in Lier?

Een explosief klachtendossier over de gang van zaken in de raad van bestuur van het Heilig Hartziekenhuis Lier, DLO diagnosecentrum dokters Lier en omstreken en het medisch lab Medina werd verstuurd naar het Riziv, de Orde der Artsen en de BBI. Is er fraude in het spel of gaat het om een zeer creatieve vorm van boekhouden?  Of is dit net een exemplarische werkwijze? De klager heeft het expliciet over dichotomie.

Artikel 10 van de vroegere Code van geneeskundige plichtenleer 1975 preciseerde dat de geneeskunde nooit als een handelszaak mag worden opgevat. Dat artikel is niet meer expliciet aanwezig in de herziene Code, maar de Orde verduidelijkt op haar site dat er onverenigbaarheid blijft bestaan tussen de handelsgeest en de medische geest: elk akkoord of elke overeenkomst van een arts waarin zijn persoonlijke (financiële) belangen boven de belangen van zijn patiënt worden geplaatst, is dus laakbaar. Dichotomie in eender welke vorm en met eender wie wordt nog steeds streng veroordeeld.

De Specialist kreeg inzage in een dossier dichotomie dat loopt tegen Diagnosecentrum D.L.O./Labo Medina-CMA en bestuurders, hoofdarts en voorzitter medische raad Heilig Hartziekenhuis Lier. Het beschrijft hoe deze partijen ogenschijnlijk tegen de belangen van het ziekenhuis, ziekenhuismedewerkers en patiënten in, akkoorden sluiten die niet door de beugel kunnen volgens de klager. Er zou zelfs regelrechte fraude in het spel zijn.

Het dossier ligt nu bij het Riziv, de Orde der Artsen provinciale raad Antwerpen en de BBI (Bijzondere Belastinginspectie). Het dagelijks bestuur van de provinciale raad van de Orde stuurt dergelijke dossiers onmiddellijk naar de onderzoekscommissie als ze zwaar genoeg bevonden worden. Dat is volgens een welingelichte bron intussen gebeurd.

Belangenvermenging

Wat is er aan de hand?

Het gaat om een kluwen van vijf partijen in dit dossier die via een akkoord een structuur opzetten waarbij sprake zou zijn van ongeoorloofde belangenvermenging. De partijen zijn:

·      Diagnosecentrum dokters Lier en omstreken D.L.O.

·      Stichting Hart Van Lier

·      Leden van de raad van bestuur Heilig Hartziekenhuis Lier

·      Medisch lab Medina BVBA

·      Leden van de Raad van Bestuur van DLO, benoemd door de aandeelhouders die A-aandelen (van de oprichters) aanhouden. Het klachtendossier noemt onder meer Geert Wellens en Peter Degadt bij naam.

De klacht komt in essentie hierop neer: op de omzet van de medische stalen die diagnosecentrum D.L.O. voor onderzoek klinische biologie aanbiedt aan Medina/CMA, wordt een procentuele vergoeding afgerekend en gestort aan diagnosecentrum D.L.O./Heilig Hartziekenhuis. Onderzoek dat gefinancierd wordt door het Riziv of dus de belastingbetaler. Die omzet bedroeg in 2020 ruim 5,2 miljoen euro. In ruil werd naar DLO Heilig Hart een jaarlijkse ‘compensatie’ van 911.000 euro toegeschoven. Volgens de klacht staat dat gelijk met dichotomie, wat wettelijk niet mag en strafbaar is.

Boekhoudkundig ‘frauduleus’ opgesmukt

Daarbij blijft het niet, want deze operatie ‘compensatie’ moest boekhoudkundig verantwoord worden. Om de rekening te doen kloppen, zien twee constructies het licht. De ruim 900.000 euro wordt opgesplitst in 2 x 450.000 euro.

Enerzijds 450.000 euro facturen voor niet-geleverde prestaties, anderzijds een ‘onredelijke hoge huur’ van 450.000 euro. Die huur is onredelijk hoog omdat hij wordt betaald voor ongeveer een zesde deel van een gebouw dat in totaal volgens het schattingsverslag slechts 174.320 euro huurprijs waard is op jaarbasis. De onredelijk hoge huur bedraagt in feite 258% van de totaal geschatte waarde van het hele pand.

Facturen voor niet-geleverde prestaties of een onredelijk hoge huur inbrengen in de boekhouding ‘om hier een economische onderbouw aan te geven’ staat gelijk met de creatie van een fictieve economie en is frauduleus, luidt de klacht.

Bij dit alles hebben we het nog niet gehad over de rol van de Stichting Hart Van Lier. Die stichting doet aan vastgoedtransacties en leent geld uit. In dit dossier zou het de bedoeling zijn om het vastgoed van DLO over te maken aan de stichting. De stichting moet de aandelen van DLO op termijn toegewezen krijgen. Medina/CMA stort die 450.000 euro huur op de rekening van die stichting.

Een stichting is volgens kenners mogelijk interessant in deze context omdat ze boekhoudkundig minder moet afleveren. Bovendien spreid je zo de financiële stromen zodat deze operaties minder kans maken om op te vallen.

De kans om niet in de kijker te lopen met deze operaties is intussen zo goed als nihil. Het dossier belandde zoals gezegd bij de Riziv-top, de Bijzondere Belastinginspectie en bij de Orde der Artsen provinciale raad Antwerpen. En nu dus ook bij de redactie van De Specialist en MediSfeer.

Lees ook:
> Peter Degadt: "Dit is pure kwaadsprekerij op basis van rancune"
> Geert Wellens: "We zullen hard juridisch reageren"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Stefan ORIS

    02 september 2021

    Het hele opzet van een 'DLO' is een soort dichotomie:
    hoe meer de huisartsen ,verbonden aan een DLO, patienten naar dit DLO verwijzen hoe meer hun 'potje' aangroeit.... dit bedrag wordt pas vele jaren later bij hun pensionering uitgekeerd, hoe juist is dit ???