Frankrijk: artsen verwerpen conventie unaniem

De belangrijkste twee liberale artsenvakbonden -gevolgd door vier andere vakbonden- weigerden unaniem om de door de ziekteverzekering voorgestelde ontwerp-conventie te tekenen. Die voorziet in een verhoging van de consultatievergoedingen in ruil voor een akkoord om de activiteit te verhogen. Andere syndicaten moeten de volgende dagen nog stemmen, met name de CSMF en de FMF op 12 maart, maar de richting van hun stemgedrag lijkt al duidelijk.

MG France, de belangrijkste vakbond van huisartsen, en Avenir-Spé Le Bloc, de belangrijkste organisatie van specialisten, hebben het aanbod verworpen van de Caisse nationale d'assurance maladie (het equivalent van het Riziv in België) om de prijs van medische consulten onvoorwaardelijk met 1,50 euro te verhogen tot 26,50 euro. De artsen eisen een consultatietarief van 50 euro. 

De huisartsen vinden dat het voorstel geen oplossing biedt voor de "essentiële kwesties van zorgtoegang voor de bevolking". De kwestie van het honorarium - "onvoldoende" - zou niet centraal hebben gestaan in de uitslag van de stemming, aldus de voorzitter van MG France, die verklaarde dat de artsen vooral lijden onder een "gebrek aan erkenning". Volgens de specialisten was de geëiste tegenprestatie eenvoudigweg "niet aanvaardbaar".

Om dit nieuwe artsenakkoord te kunnen aannemen, moest het worden ondertekend door ten minste één vakbond of de alliantie van twee vakbonden die bij de laatste verkiezingen ten minste 30% van de stemmen vertegenwoordigden. 

Arbitrageregeling

Daarom zal deze week een arbitrageregeling worden opgezet. De ziekteverzekering zal een beroep moeten doen op een hoge ambtenaar, een voormalige inspecteur-generaal van sociale zaken, die door de uitvoerende macht als arbiter is aangesteld, om de nieuwe tarieven vast te stellen. Zij krijgt drie maanden de tijd om de minister van Volksgezondheid een tekst voor te stellen die -als hij besluit die te bekrachtigen- voor ten minste de komende twee jaar zal gelden.

"We hebben de kans gemist om de zorg voor onze medeburgers te verbeteren", aldus François Braun, de minister van Volksgezondheid, die de beslissing van de artsensyndicaten "niet verantwoord" vindt.

De herwaardering van de consultatie zou ongewijzigd 1,50 euro "7.000 euro meer" per jaar betekenen. Plus 2.000 euro per jaar voor het huisartsenpakket en de creatie van een consultatie van 60 euro. Voor artsen die de voorwaarden van een "territoriale conventie" respecteren, zou de raadpleging 30 euro per maand bedragen. Maar "voor artsen die veel werken, zijn er geen extra beperkingen. Zij zullen uiteindelijk 20.000 euro per jaar meer krijgen", aldus de minister van Volksgezondheid, die "een extra inspanning [...] van de anderen" vraagt.

Anders werken

Tegen de artsen die het al hebben over meer dan 55 uur per week werken en de onmogelijkheid om meer te werken, antwoordde François Braun dat "het niet meer werken is, het is anders werken, het is werken in een gecoördineerde praktijk, met andere gezondheidswerkers omdat ze dan meer patiënten kunnen hebben. De praktijk van de soloarts moet een uitzondering worden."

Ter herinnering: de Franse Senaat nam onlangs een tekst aan die erop aanstuurt om "oplossingen op zeer korte termijn" te vinden om de zorgcontinuïteit te waarborgen, via "samenwerkingsprotocollen en de ontwikkeling van geavanceerde praktijken", door paramedische beroepsbeoefenaren (verpleegkundigen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, enz.) toe te staan opdrachten uit te voeren die voorheen alleen aan artsen waren voorbehouden.

Terwijl de Franse Unie voor Vrije Geneeskunde op 3 en 4 maart een "conferentie over deconventie" organiseerde, verklaarde François Braun "niet bang te zijn voor een dergelijke beweging", maar hekelde hij wie "uit het conventiemodel wil stappen [...] en een geneeskunde met twee snelheden wil creëren". Volgens het ministerie van Volksgezondheid is momenteel iets minder dan 1% van de Franse artsen niet geconventioneerd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.