Hervorming ziekenhuisfinanciering: de vier grote werven van Vandenbroucke

Tijdens een symposium dat op dinsdag 22 juni door Zorgnet-Icuro werd georganiseerd over het thema "hoe een duurzame financiering van ziekenhuizen tot stand brengen", meldde de federale minister van Volksgezondheid dat hij een noodzakelijke hervorming wilde doorvoeren van de supplementen.

Terwijl de ziekenhuizen twee jaar van ongekende intensiteit hebben doorworsteld, herinnerde Frank Vandenbroucke eraan dat de pandemie "de urgentie van de ziekenhuishervorming heeft aangetoond. Een hervorming die niet alleen noodzakelijk is voor de financiering, maar ook voor het zorglandschap." 

Voor Frank Vandenbroucke moet deze hervorming deel uitmaken van een viervoudig doel:

  • Verbetering van de zorg zoals het individu die ervaart;
  • Verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking met speciale aandacht voor toegankelijkheid en sociale gelijkheid;
  • Met de toegewezen middelen een toegevoegde waarde creëren qua gezondheid voor de patiënt;
  • Ervoor zorgen dat gezondheidswerkers hun werk goed en duurzaam kunnen doen.

Hij plant een hervorming die "de betrokkenen mondiger moet maken, maar ook tot een stabiele financiering moet leiden. En wel zo dat het beste diagnostische en therapeutische resultaat tegen de beste kosten wordt bereikt, en ze moet stimulansen bevatten om de behandeling te optimaliseren." 

Financiering
De eerste taak, zei hij, is "de financiering van artsen en ziekenhuizen, die momenteel tweeledig is en met elkaar verweven, fundamenteel te herzien. "De lopende werkzaamheden in de context van de herschikking van de nomenclatuur zijn hierbij oriënterend."

Ze moeten leiden tot een gemoderniseerde en objectieve nomenclatuur, die de onredelijke inkomensverschillen tussen artsen corrigeert (door sommigen her-ijking genoemd) en die een objectieve scheiding van het beroepsgedeelte en de managementkosten mogelijk maakt." Zo wil de minister "de druk van overconsumptie verminderen en de basis leggen voor een modern samenwerkingsmodel tussen artsen en ziekenhuizen." 

De begroting en de prospectieve financiering
Tegelijkertijd wil hij hervormingen in de begroting doorvoeren. "We moeten naar prospectieve financiering per soort opname en per patiënt (nu worden soms zaken afgerekend waarvoor jet tot zes jaar terug moet in de tijd). Het is belangrijk om de continuïteit van de zorgondersteunende diensten te waarborgen door organisatorisch gekoppelde financiering. We moeten nagaan hoe financiële stimulansen kunnen worden ingebouwd in kwaliteits- en prestatiedoelstellingen. Prem's en Prom's, zorgcontinuïteit en samenwerking met de eerste lijn zijn voor mij in dit verband belangrijke parameters."

De minister wil specifiek aandacht besteden aan daghospitalisatie. "Ziekenhuizen moeten worden aangemoedigd om, waar mogelijk, meer gebruik te maken van daghospitalisatie, rekening houdend met de zorgkwaliteit en de sociale draagkracht van de patiënt." 

Samenwerking tussen ziekenhuizen, netwerken
De derde as van zijn hervorming: samenwerking tussen ziekenhuizen, maar ook tussen ziekenhuizen en eerstelijnszorg. "Deze samenwerking moet worden verdiept en geïntensiveerd. Zoals de zaken er nu voor staan, zullen alle ziekenhuisnetwerken in ons land tegen de herfst door de federale instanties zijn goedgekeurd. We moeten eerst beslissen wat onder lokale en wat onder supraregionale zorg valt." Dat houdt onder meer een grotere specialisatie in voor de aanpak van beroertes en zeldzame kankers.

Vandenbroucke zal zich laten leiden "door wetenschappelijk bewijs en volksgezondheid, niet door de belangen van individuele ziekenhuizen en artsen." Hij zal binnenkort twee adviesaanvragen indienen bij de Federale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen. De eerste over programmering op basis van behoeften. "We weten al lang dat we te veel acute ziekenhuisbedden hebben en dat er belangrijke sociale behoeften zijn waarop we ons meer moeten richten, zoals kinderpsychiatrie en revalidatie. Het tweede verzoek om advies betreft de financiering op netwerkniveau."

Zorgtoegankelijkheid van zorg en supplementen
De laatste werf is zorgtoegankelijkheid. Uit de jongste ziekenhuisbarometer van het intermutualistisch agentschap blijkt dat in 2019 een totaalbedrag van 1,38 miljard euro in rekening werd gebracht bij patiënten tijdens acute ziekenhuisopnames op een terugbetaald bedrag van 6,05 miljard euro.

"Bijna de helft van dit bedrag, d.w.z. 610 miljoen euro, bestaat uit supplementen, die jaar na jaar sneller stijgen dan de vergoedingen. In 2006 bedroegen de toeslagen 13,7% van de vergoedingen; in 2019 al 18,6%. Deze ontwikkeling spoort niet met mijn visie van zorgtoegang voor iedereen. Ik ben van plan om ten eerste een einde te maken aan deze ontwikkeling en ten tweede de supplementen (op eenpersoonskamers, red.) geleidelijk af te schaffen." 

Tot slot hamerde de minister op zijn steun voor het zorgpersoneel en "op de behoefte aan voldoende en goed opgeleid personeel in de gezondheidszorg. "

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.