Lean werken: sprekende voorbeelden die sterk besparen

Zorgondersteuning vzw hield op 25 april in Sint-Niklaas een wetenschappelijke update over Lean. Stijn Watson gaf er voorbeelden van toepassingen in het AZ Maria Middelares.

Stijn Watson is projectcoördinator in het Geïntegreerd Kankercentrum Gent-AZ Maria Middelares. Hij ziet in zijn werkomgeving hoe Lean een toegevoegde waarde creëert.

“Hoe ging het vroeger? Patiënten die binnenkwamen voor een geplande operatie, meldden zich aan de infobalie, gingen naar de verpleegafdeling, waar ze in een bed terechtkwamen tot het operatiekwartier belde en de patiënt met twee verpleegkundigen binnen mocht worden gebracht”, zegt hij. “Dat betekent dus dat er twee verpleegkundigen heen en terug moeten stappen en dat er een patiënt is die preoperatief een bed inneemt."

Toegevoegde waarde

"Dus we hebben dat wat herdacht: wie nog zelf kan stappen, gaat naar de preopname lounge om zich voor te bereiden – een beetje zoals de sauna-ervaring, zeg maar – en te wachten tot hij aan de beurt is. Het gevolg is dat er dan twee verpleegkundigen en een bed beschikbaar komen. Daarmee spaar je niet alleen geld uit, je kan je winst herinvestering in toegevoegde waarde."

"Wij hebben dat gedaan door een rapid response team in het leven te roepen. Dat zijn hoogopgeleide verpleegkundigen die op de intensieve zorgen werken, maar die gedurende één shift vrijgesteld kunnen worden om hun collega’s op de gewone hospitalisatieafdeling bij de staan in de zorg voor patiënten met afwijkende parameters die zich niet goed voelen. Dat heeft ertoe geleid dat het aantal reanimaties fors gedaald is.”

Een ander voorbeeld is te vinden op de afdeling intensieve zorg, waar gedurende een aantal shifts verpleegkundigen gevolgd werden om te zien wie op welk moment wat deed. “We kwamen uit op een percentage directe patiëntenzorg van 53 à 54%. Dat is toegevoegde waarde die overeenkomt met wat je in de literatuur vindt over afdelingen die Lean Productive Ward hebben ingevoerd."

"Maar bij diezelfde observaties viel ons ook de maaltijdkar op: heel wat dienborden bleken na het eten niet gebruikt. Wetende dat elke dienbord 10 euro kost, kwamen we uit op 35.000 euro onnodige kosten per jaar. Als we dat bedrag zouden kunnen herinvesteren, zou dat neerkomen op vijf à tien minuten per dag dat we meer uitleg kunnen geven aan de patiënt of zijn familie.”

Uitbreiden zonder bij te bouwen

Watson besluit met een derde voorbeeld.

“In het oncologisch dagziekenhuis zagen we een enorme stijging van het aantal patiënten. Je zou dan kunnen denken: we gaan bijbouwen. Maar we hebben het proces van de patiënten eens doorlopen en we stelden vast dat ze gemiddeld anderhalf uur zaten te wachten."

"We zijn nu aan het bekijken hoe we die wachttijd kunnen elimineren. We doen dat door bloedafnames op voorhand te verrichten en we hebben een afspraak met de apotheek dat producten er zijn op het moment dat de patiënt er is. Als we daarin slagen, levert ons dat 10% netto capaciteitswinst op. Zonder bij te bouwen, alleen door processen te optimaliseren.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.