Marc Noppen legt in boek vinger op talrijke wonden Belgisch systeem

CEO UZ Brussel Prof. Marc Noppen schreef een boek over de systeemfouten van de Belgische gezondheidszorg en bij uitbreiding van ons politiek systeem. In De Tijd stipt hij enkele markante, vaak tergende voorbeelden aan van wat er fout loopt. Zaken die door de pandemie pijnlijk aan het licht kwamen en mensenlevens kostten. Een nieuwe staatshervormlng is voor hem niet de oplossing, al mogen we niet in doemdenken vervallen.

Enkele veelzeggende anekdotes lichten we eruit.

 • Te beginnen bij de eerste twee coronapatiënten die zijn ziekenhuis binnenkwamen. Wat ermee moest gebeuren? De Brusselse gezondheidsinspectie beantwoordde het telefoontje van het ziekenhuis niet, de Vlaamse inspectie stuurde het ziekenhuis terug naar de Brusselse inspectie. Of nog: de Vlaamse administratie die een omzendbrief verstuurde naar de ziekenhuizen met een oproep om samen te werken met de WZC's, terwijl dat al twee maanden gebeurde in de praktijk.
 • Aan grote strategen heeft dit land blijkbaar ook geen overschot: Noppen vergelijkt met het VK waar men nu al een strategie uittekent voor de aanpak van de pandemie de volgende vijf jaar. Bij ons is er - zeker in het huidige versoepelingsklimaat - nog geen lichtje gaan branden over het feit dat we met deze pandemie de volgende jaren nog niet klaar zijn.
 • Scherpe kritiek ook voor de vaccinatiecampagne. Na een amechtige start loopt die nu wel vlot, maar ze kost ons bakken geld (200 miljoen) die we beter hadden kunnen besteden door de vaccinatie via huisartsen en poliklinieken te laten lopen. Het track- and tracesysteem is ook vandaag nog een giller. Denemarken is hier het lichtend voorbeeld van hoe het beter kan.
 • Prof. Noppen verbloemt niet dat de trage aanpak bij het begin van de tweede golf hem enorm frustreerde, in die zin dat hij een verpleegkundige vroeg om foto's te maken van de vollopende covid-afdeling om Maggie De Block en Pedro Facon wakker te schudden. "Die trage aanpak bij de exponentiële stijging heeft mensenlevens gekost."
 • Ergerlijk vond de CEO van UZ Brussel ook dat de meertalige omzendbrief vaccinatie in de Brusselse rand een steen des aanstoots vormde voor een N-VA-kamerlid: "Wat is de prioriteit: dat er zoveel mogelijk mensen gevaccineerd raken, of dat ze een Nederlandstalige oproepingsbrief krijgen?" Voor hem als arts is het antwoord duidelijk.
 • Noppen toont zich bij een hervorming - waarvoor het na de pandemie een uitstekend moment is  - voorstander van een financiering op zo groot mogelijke schaal, maar de zorg zelf moet zo dicht mogelijk bij de burger staan (kleinst mogelijke schaal).  Hij is dan ook fan van ziekenhuisnetwerken gelinkt aan zorgregio's, al is zijn eigen ziekenhuis hier een anomalie: "Wij zouden zowel in een Vlaams als Brussels netwerk moeten kunnen opereren."

Hij blijft optimistisch over de toekomst van België, "maar om ons op langere termijn in leven te houden, zijn wel wat preventieve en curatieve ingrepen nodig." 

'Gewoon anders' van Marc Noppen, Borgerhoff & Lamberigts, 22,29 euro.

ISBN 9789463934367

De opbrengst gaat integraal naar de UZ Brussel Foundation, onder meer voor innovatief klinisch wetenschappelijk onderzoek. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  21 juni 2021

  Wees vooral geen klokkenluider in ons diepgelovig landje maar studeer hard , zoals Dalle , en dan wordt je Mini Ster van Jeugdige Feestjes EN gerespecteerd !